RDA
The platform for cross-border
regional developmen
Homepage / News / Zima klidně může přijít

Zima klidně může přijít

Zima klidně může přijít
Povinná publicita

JSDH Orlické Záhoří je jednotka požární ochrany zřízena obcí Orlické Záhoří. Nachází se v ORP Rychnov nad Kněžnou a svou územní působností spadá do JPO III.  Jedná se o území dotčené zvýšeným rizikem z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu, a to nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami, orkány a větrnými smrštěmi, extrémním suchem i haváriemi nebezpečných látek. Starosta obce Orlické Záhoří Vojtěch Špinler se v posledních letech neustále snaží vybavení JSDH Orlické Záhoří modernizovat. Specializovaná technika pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz z těžce dostupných místech však stále chyběla. Těžká technika, zejména vzhledem ke svým rozměrům, není vhodná do těžce dostupných míst, jako je například - podmáčený lesní terén, osamocená stavení bez zpevněné přístupové komunikace, úzké lesní cesty, nezpevněné cesty, místa postižená ledovkou, vysokou vrstvou sněhu apod. Prostřednictvím MAS Splav tedy Obec Orlické Záhoří požádala o finanční podporu a následně pořídila terénní čtyřkolku vybavenou univerzálními sněžnými pásy, které jsou použitelné v létě i v zimě, v blátě i na sněhu. Jsou ideální pro využití tam, kde během jednoho zásahu jedete po sněhu, šotolině i asfaltu - v údolí je holý asfalt, pak sjedete na cesty s nezpevněným povrchem a na kopci je již ledovka nebo vrstva sněhu. Spolu s čtyřkolkou byl zakoupen také přívěsný vozík. Ten slouží nejen k přepravě materiálu při vlastním zásahu, kdy jej lze využít k přiblížení hadic, sorbentů a podobně k místu zásahu, ale slouží i k přepravě samotného terénního vozidla, které bude přepraveno k místu zásahu. Takže slouží kombinovaně k přepravě materiálu i samotné čtyřkolky.

Díky realizaci projektu Pořízení specializované techniky pro JSDH Orlické Záhoří, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007248 došlo ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků v obci Orlické Záhoří a jejím okolí a ke snížení časové dotace pro úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí.

Terénní čtyřkolka pro JSDH Orlické Záhoří
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign and CMS animato.pnganimato.cz