RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti

Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti

Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti
Žadatel Muzeum starých strojů a technologií, z.s. 
Partner projektu
Město Žamberk
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Projekt Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti
Dotace 1 907 033,41 EUR
Popis projektu
Projekt má za cíl motivovat turisty k návštěvě dříve průmyslového příhraničního regionu a zvýšit atraktivitu a povědomí o jedinečných industriálních objektech na české i polské straně. Vedoucí partner zrevitalizuje část areálu bývalé textilní továrny v Žamberku, kde vznikne nové muzeum včetně nových muzejních expozic a instalace rozsáhlých sbírek strojů.
Partner Město Žamberk vybuduje chybějící související infrastrukturu v podobě parkovacích ploch u tohoto muzea. Polský partner bude v rámci projektu rekonstruovat a rozšiřovat objekty muzea v Javořině Slezké.
Realizace 1. 9. 2019 - 30. 6. 2023 
www stránky

http://starestroje.cz/projekt

Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A 2014-2020
Poskytovaná činnost Zpracování projektové žádosti
Koordinace projektu
 
Logo_cz_pl_eu_barevne
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz