RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / Jak se tu dřív žilo

Jak se tu dřív žilo

Jak se tu dřív žilo
Žadatel
Obec Orlické Záhoří
Partner projektu Gmina Bystrzyca Kłodzka
Projekt Jak se tu dřív žilo
Výše rozpočtu 4 779,46 EUR
Dotace 4 062,37 EUR
Popis projektu Projekt je zaměřen na vyšší využití kulturně-historického bohatství v obci Orlické Záhoří. Cílů projektu bude dosaženo vytvořením unikátního Muzea školní výuky minulého století a vydáním knihy historických fotografií společně s propagací na českém i polském území.
Realizace 07/2017 - 05/2018
www stránky www.orlickezahori.eu
Zdroj spolufinancování projektu Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Poskytovaná činnost
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz