RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / Zakup sprzętu do dostępności turystycznej Gór Orlickich i Bystrzyckich zimą

Zakup sprzętu do dostępności turystycznej Gór Orlickich i Bystrzyckich zimą

Zakup sprzętu do dostępności turystycznej Gór Orlickich i Bystrzyckich zimą
Wnioskodawca

Gmina Orlické Záhoří
ORLICKÉ ZÁHOŘÍ znak.JPG
Partner projektu
Olešnice v Orlických horách
Olesnice_erb.jpg
Partner projektu
Bytrzyca Kłodzka
Erb Bystrzyce.jpg
Partner projektuDuszniki Zdrój
Herb Dusznik Zdroj.jpg

Projekt Zakup sprzętu do celów turystycznej dostępności Gór Orlickich i Bystrzyckich zimą
Wartość budżetu 1 080 000
Dofinansowanie    949 000 
Opis projektu Celem projektu była poprawa warunków do utrzymywania tras biegowych w Górach Orlickich i Bystrzyckich. W ramach projektu po stronie czeskiej zakupiono dwa ratraki, po stronie polskiej dwa ratraki oraz dwa skutery śnieżne.

Dzięki realizacji projektu istniejące trasy biegowe są regularnie przygotowywane przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Projekt obejmował także odnowę i rozszerzenie zakresu oznakowania turystycznego tras narciarstwa biegowego. Dla poszczególnych rejonów wydano materiały promocyjne oraz plastyczne mapy ścienne do informacji turystycznych i punktów informacji. Ponadto zorganizowano wspólne czesko-polskie zawody w biegach narciarskich.
Realizacja
05/ 2008 - 04/ 2010
strony www http://www.orlickezahori.eu
Źródło współfinansowania projektu Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, dziedzina wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki
Świadczone usługi
loga CZ PL.jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz