RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Nezapomínáme - 1. etapa

Nezapomínáme - 1. etapa

Nezapomínáme - 1. etapa
Žadatel
Obec Bartošovice v Orlických horách
Partner projektu Gmina Międzylesie
Projekt Nezapomínáme - 1. etapa
Výše rozpočtu 19 836,80 EUR
Dotace 16 861,28 EUR
Popis projektu Projekt je zaměřen na vyšší využití kulturního a duchovního bohatství v obci Bartošovice v Orlických horách. Cílů projektu bude dosaženo vytvořením a zpřístupněním pietního místa a opravy části ohradní zdi a severní vstupní brány hřbitova přilehlého ke kostelu sv. Máří Magdaleny, který je vzdušnou čarou vzdálen 800 m od státní hranice. Celý areál je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Realizace 01/2017 - 12/2017
www stránky www.bartosovice.eu
Zdroj spolufinancování projektu Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Poskytovaná činnost
loga-s-rameckem-jpg
Zrekonstruovaná severní brána
Pietní místo v Bartošovicích
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz