RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Obnova zeleně a rozšíření parkovacích ploch na Kupkově náměstí v Opočně

Obnova zeleně a rozšíření parkovacích ploch na Kupkově náměstí v Opočně

Obnova zeleně a rozšíření parkovacích ploch na Kupkově náměstí v Opočně
Žadatel Město Opočno
logo_barva.jpg
Projekt Obnova zeleně a rozšíření parkovacích ploch na Kupkově náměstí v Opočně
Výše rozpočtu 5 929 250,50
Dotace 4 193 648,26
Popis projektu V rámci projektu došlo k  revitalizaci Kupkova (Velkého) náměstí, které je historickým centrem města a středem městské památkové zóny.

Předmětem projektu byla výstavba 25 parkovacích míst v severní části náměstí a výměna povrchů chodníků, výsadba 40 ks vzrostlých sazenic javoru a 460 sazenic živého plotu, revitalizace stávající zeleně, bezbariérová úprava náměstí, doplnění nájezdů a úprava povrchů, zlepšení dopravní bezpečnosti náměstí, předláždění chodníků, vyznačení přechodů pro chodce a nástupních ploch k odpočinkovým zónám a oprava a osazení nového mobiliáře a architektonických doplňků - litinové lavičky, chodníkové mříže, odpadkové koše, ochrany stromů.
Realizace
5/ 2008 - 7/ 2009
www stránky http://www.opocno.cz
Zdroj spolufinancování projektu Operační program CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa 13.2. Rozvoj městských a venkovských oblastí oblast podpory 13.2.3 Rozvoj venkova
Poskytovaná činnost Příprava žádostí
Výběrová řízení
Kompletní realizace projektů
rop-nuts-rgb.jpg
eu-investice-do-vasi-budoucnosti-plnobarevna-rgb.jpg

Galerie Obnova zeleně Kupkovo náměstí Opočno

Obnova zeleně na Kupkově náměstií v Opočně 01
Obnova zeleně na Kupkově náměstií v Opočně 02
Obnova zeleně na Kupkově náměstií v Opočně 03
Obnova zeleně na Kupkově náměstií v Opočně 04
Obnova zeleně na Kupkově náměstií v Opočně 05
Obnova zeleně na Kupkově náměstií v Opočně 06
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz