RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Aktualności / Oznámení o změně statutárního orgánu RDA

Oznámení o změně statutárního orgánu RDA

Oznámení o změně statutárního orgánu RDA
Společnost Regional Development Agency má od 1.3.2017 novou ředitelku paní Ing. Ivu Paukertovou. Výbor RDA jako nejvyšší orgán agentury RDA rozhodl na svém zasedání dne 3.2.2017 o personálním rozdělení funkcí sekretáře Euroregionu Glacensis a ředitele RDA. Touto organizační změnou dochází také ke změně na pozici ředitele společnosti Regional Development Agency, Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, IČ 70157855.
 
Stávající ředitel RDA pan Jaroslav Štefek vykonával funkci ředitele více jak 12 let a jeho působení v RDA končí dne 28.2.2017. Pan Jaroslav Štefek bude i nadále vykonávat funkci sekretáře Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis.
S účinností od 1.3.2017 bude funkci ředitelky RDA vykonávat nově jmenovaná ředitelka paní Ing. Iva Paukertová.
 
 
Kontakt:
Ing. Iva Paukertová
Tel: +420 736 752 237
 
Ing. Iva Paukertová je novou ředitelkou RDA
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz