RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Aktualności / Partnerská spolupráce s přínosem pro životní prostředí

Partnerská spolupráce s přínosem pro životní prostředí

Partnerská spolupráce s přínosem pro životní prostředí

Představujeme Vám námi zpracovaný mikroprojekt Partnerská spolupráce s přínosem pro životní prostředí (reg. číslo: CZ. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000743), u kterého v současné době probíhá realizace a jehož náplní je zejména zvýšení ekologického povědomí obyvatel na obou stranách státní hranice. Partnery mikroprojektu jsou Technické služby Žacléř a polská firma SANIKOM z Lubawky.

Obsah projektu je zaměřen na předání informací o způsobu nakládání s odpady všeho druhu jak v České republice, tak v Polské republice, a to nejen mezi odborníky zabývajícími se touto činností, ale i mladší generací. Jedná se tedy hlavně o výchovu v oblasti jednoho z nejvážnějších problémů lidstva.

Skupiny dětí školou povinných recipročně navštívily zařízení v druhém státě, která se zabývají shromažďováním, zpracováním a využitím odpadů. Delegace polských odborníků navštívila během čtyř výjezdů do České republiky mimo jiné i bioplynovou stanici v Bernarticích, skládku komunálního odpadu v Trutnově, kompostárnu v Hradci Králové, třídírnu odpadu v Nové Pace a spalovnu odpadu v Liberci. Součástí projektu je i vyhotovení a distribuce tištěných materiálů a filmu. Na závěr bude na polském území uskutečněna hodnotící konference. Na ní bude prezentována i koncepce věnovaná přeshraniční spolupráci v oblasti hospodaření s odpady, kterou zpracuje polský partner.

Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce
Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce
Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce
Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce
loga-s-rameckem-jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz