RDA
The platform for cross-border
regional developmen
Homepage / News / Podnikání na zkoušku!!! Chcete začít podnikat a nevíte jak na to?

Podnikání na zkoušku!!! Chcete začít podnikat a nevíte jak na to?

Podnikání na zkoušku!!! Chcete začít podnikat a nevíte jak na to?
Pracovní setkání s partnery

Od září předešlého roku působí RDA jako partner v projektu „BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje, číslo projektu CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768“.

Projekt je zaměřen na pomoc začínajícím podnikatelům. Hlavním cílem projektu je pomoc uchazečům s překonáním všech prvotních úskalí při zahájení podnikatelské činnosti. Při vstupu do projektu uchazeči získají dovednosti spojené s formováním jejich podnikatelského plánu, zmapováním tržního prostředí a konkurence v daném oboru podnikání, základní povědomí o právních předpisech spojených s rozjezdem podnikání apod. Důležitou součástí a v ČR inovativní, je možnost zapojení uchazečů do tzv. BEC družstev, která umožní začínajícím podnikatelům získat finanční podporu na jejich mzdu až po dobu 6-12 měsíců, než dojde k úplnému osvojení podnikání a získání tak plného vědomí, že je podnikatelský záměr z dlouhodobého hlediska životaschopný a účastník je připraven k osamostatnění a zahájení vlastní samostatné podnikatelské činnosti.

RDA působí v tomto projektu jako partner a hlavní konzultant pro území krajů Pardubického a Královéhradeckého. Projekt je dále řešen na území krajů Olomouckého a Moravskoslezského, a to prostřednictvím dalších projektových partnerů.

 

Hlavní kontaktní osobou za RDA je:

kontaktMarkéta Nýčová                                        

tel.: + 420 722 925 272

e-mail: marketa.nycova@rda-rk.cz

 

Více informací o projektu, popřípadě informací, jak se do projektu zapojit získáte na http://www.rda-rk.cz/bec2-jako-nastroj-lokalniho-rozvoje.html nebo www.facebook.com/PodnikatelskoZamestnaneckaDruzstva

 

Logo
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign and CMS animato.pnganimato.cz