RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Příhraničím se nesl zvuk hasičských sirén

Příhraničím se nesl zvuk hasičských sirén

Příhraničím se nesl zvuk hasičských sirén
V pátek 18. května 2018 proběhlo v Orlickém Záhoří mezinárodní cvičení hasičů. Účastnily se ho jednotky SDH Orlické Záhoří, SDH Deštné v Orlických horách, OSP Pławnica a OSP Domaszków. Krizový scénář zněl následně: v důsledku povodně spadly na příjezdovou cestu dva stromy, které odřízly přístup k domu. V domě je těhotná žena, které hrozí předčasný porod. Úkol zněl jasně: co nejrychleji zpřístupnit cestu k domu, aby se k ženě mohl dostat doktor. Místo krizové situace: Černá Voda, odbočka k lyžařskému vleku. Všichni rychle naskáčou do vozů, ozvou se sirény a jede se na místo zásahu. Popadané stromy odklízí nově pořízený stroj Fastrak za společné koordinace hasičských jednotek. Ostatní berou do ruky motorové pily a za chvíli je průjezd k domu volný. Vše dobře končí :-)
 
Po hasičském cvičení proběhlo neformální setkání hasičů a zástupců dotčených obcí, které pomohlo zase o něco více snížit jazykovou bariéru. Ta by mohla v krizových situacích výrazně prodloužit dobu společného zásahu, nebo ho zcela znemožnit.
 
Završením společného přeshraničního projektu bude podpis smlouvy o společném zásahu, která usnadní společný zásah z legislativního hlediska. Bude se jednat o velmi významný krok vpřed při řešení krizových situací v bezprostřední blízkosti státní hranice.
Sraz hasičských jednotek před zahájením společného cvičení
Bylo potřeba odstranit spadlé stromy, které zablokovaly příjezdovou cestu
Zpřístupnění cesty zajistil nový speciální stroj Fastrack
Velitel JSDH Orlické Záhoří a OSP Pławnica projednávají další postup
Společný zásah na Černé Vodě
Nový stroj v akci
Po cvičení následovalo neformální setkání hasičů
Foto: Mgr. Michaela Prouzová
Akce se konala v rámci projektu Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách, reg. č. CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000899.
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz