RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Společně pro Ukrajinu

Společně pro Ukrajinu

Společně pro Ukrajinu

Reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264

Evropský výbor regionů udělil projektu „Společně pro Ukrajinu“ čestné uznání ... a RDA aktivně spolupracovala s jedním z partnerů při realizaci😊

Jednalo se o projekt osmi partnerů z Čech a Polska. Jeho cílem byla koordinace integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny, výměna dobrých i špatných zkušeností mezi institucemi, které se zabývají touto problematikou. Dalším cílem projektu bylo vytvoření asistenčních míst na obou stranách hranice, výuka českého nebo polského jazyka, organizace kurzů pro volnočasové aktivity a pomoc s umístěním dětí do škol a školských zařízení.   

Společně pro Ukrajinu_Ocenění
Společně pro Ukrajinu_Ocenění 1
Logo_cz_pl_eu_barevne
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz