RDA
The platform for cross-border
regional developmen
Homepage / News / V Bačetíně vzniklo unikátní samooblužné turistické informační centrum s knihovnou

V Bačetíně vzniklo unikátní samooblužné turistické informační centrum s knihovnou

V Bačetíně vzniklo unikátní samooblužné turistické informační centrum s knihovnou
Ještě před rokem měli v Bačetíně pocit, že zde není žádná turistická atraktivita. Dnes je všemu jinak. Díky realizaci projektu Církevní památky svědectvím společného historického dědictví polsko-českého pohraničí, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000728 zde přibylo hned několik zajímavých míst, která určitě stojí za návštěvu. Vznikla historicko-naučná stezka slavného rodáka, akademického malíře Celestina Matějů. Stezka začíná v Bačetíně u kaple sv. Kříže, kde byla postavena zvonička C. Matějů se zvonem Celestýn. Od zvoničky dále pokračujte do autobusové zastávky, která se proměnila v unikátní samoobslužné turistické informační centrum a knihovnu. Knihy a propagační materiály věnovala starostka obce Bačetín paní Gabriela Prýmusová, starosta partnerské obce Międzylesie pan Tomasz Korczak, starostka obce Deštné v Orlických horách paní Alena Křížová, starostka obce Sedloňov paní Hana Ježková, starosta města Dobruška pan Petr Lžíčař, zástupkyně ředitelky RDA paní Michaela Prouzová a další. Knihy i propagační materiály jsou zde k dispozici jak v českém, tak polském jazyce. Návštěvníci si je můžou vypůjčit a po přečtení zase vrátit. Kdo chce, může sem umístit vlastní knihy, které již doma nepotřebuje a udělat tak radost někomu jinému. Ze samooblužného TIC a knihovny stezka pokračuje do Sudína ke kapli sv. Anny, do které kdysi věnoval malíř Celestin Matějů obraz sv. Anny, která je patronkou Orlických hor, jako poděkování, že se všichni místní vojáci vrátili z války domů. Na kapli byla v rámci umístěna ochranná mříž. Na stezce jsou umístěny tři informační cedule, na kterých jsou uvedeny historické informace ze života C. Matějů.
Pokud jste Bačetínem doposud jen projížděli, zastavte se a celou stezku v délce necelý kilometr si projděte. Určitě stojí za návštěvu!
Prezentace výstupů projektu
Kaple sv. Kříže s novou zvoničkou
Zvonička Celestina Matějů
Slavnostní posvěcení zvoničky
Slavnostní posvěcení zvoničky
Naučně-historická stezka C. Matějů končí u kaple sv. Anny v Sudíně
Na stezce jsou tři zastavení s informačními cedulemi
Knihy a turistické brožury věnovalo do nového TIC a knihovny i RDA
Foto: Mgr. Michaela Prouzová, Adam Opaliński
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign and CMS animato.pnganimato.cz