RDA
The platform for cross-border
regional developmen
Homepage / News / V Náchodě se sešli partneři projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS

V Náchodě se sešli partneři projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS

V Náchodě se sešli partneři projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS
Povinná publicita
Zástupci měst Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Duszniki Zdrój se v pondělí 22. července 2019 sešli, aby se navzájem informovali o postupu realizace svých dílčí částí projektu. Každý z partnerů by mohl dlouze vyprávět, že ne vždy vše běží hladce, jak si původně představovali. Na české straně se objevily problémy se stavební firmou, která nedokázala splnit své závazky a muselo se vyhlásit nové výběrové řízení. Na polské straně se teprve po téměř dvou letech začínají realizovat stavební práce, neboť se řešil problém s kácení stromů v památkově chráněné aleji. Partneři tedy museli společně zažádat o prodloužení realizace projektu, čemuž řídící orgán vyhověl.
 
I když mají partneři ještě velký kus práce před sebou, všichni pevně věří, že projekt bude v dubnu 2020 slavnostně ukončen a spustí se turisticky zajímavá mezinárodní hra "Putování za pítkem". Všechny projektové prameníky totiž tvoří cca 50 km česko-polský lázeňský okruh. Za nasbírání speciálních razítek od všech projektových partnerů pak návštěvník získá keramické pítko jako motivaci k opětovné návštěvě. Vyrobeny budou např. i propagační brožury a mapy.
 
Po ukončení setkání proběhla prohlídka staveniště Malých Lázní - Běloves. Na znovuotevření lázní jsou už připravené dva nové vrty s minerální vodou. Prameny nesou název Běla a Jan. Návštěvníci si budou moci minerální vodu v nové kolonádě načerpat zdarma ze čtyř prameníků. V budově bude umístěna cukrárna, výstavní prostory s historickými fotografiemi, obrazy a dalšími artefakty zaměřené na historii lázeňství z oblasti všech čtyř projektových partnerů a specializované turistické informační centrum.
Setkání projektových partnerů v Náchodě
Obnova Malých Lázní v Bělovsi
Obnova Malých Lázní v Bělovsi - prostory budoucí cukrárny
Obnova Malých Lázní v Bělovsi - budoucí výstavní prostory
Nové vrty mají jména Běla a Jan
Vizualizace Malých Lázní Běloves
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign and CMS animato.pnganimato.cz