RDA
The platform for cross-border
regional developmen
Homepage / News / Ve Žďárkách vznikne nová učebna klíčových kompetencí

Ve Žďárkách vznikne nová učebna klíčových kompetencí

Ve Žďárkách vznikne nová učebna klíčových kompetencí
Povinná publicita
V základní škole ve Žďárkách probíhá rekonstrukce půdních prostor na učebnu klíčových kompetencí - komunikace v cizích jazycích ve vazbě na další klíčovou kompetenci - práci s digitálními technologiemi. Projekt s názvem Rekonstrukce půdních prostor ZŠ Žďárky na učebnu klíčových kompetencí, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009051 je financován z IROP prostřednictvím MAS Stolové hory.

Cílem projektu je zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Žďárky, což bylo naplněno vybudováním nové učebny klíčových kompetencí v půdních prostorách (III.NP). Dalším cílem projektu je využití nové učebny k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže minimálně 1x týdně během školního roku (kroužek cizích jazyků) včetně možnosti rozšíření nabídky nových mimoškolních kroužků, např. nově plánovaný kroužek informatiky.

Celkové náklady projektu byly více než 4,3 mil. Kč s DPH, přičemž max. výše způsobilých výdajů pro žadatele je 2,5 mil. Kč.

70019405_2436330503312356_6854200052689141760_n
Foto: Facebook MAS Stolové hory
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign and CMS animato.pnganimato.cz