RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / Víra nás spojuje

Víra nás spojuje

Víra nás spojuje
Žadatel
Římskokatolická farnost Neratov
Partner projektu Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim
Projekt Víra nás spojuje
Výše rozpočtu 49 323,75 EUR
Dotace 41 924,00 EUR
Popis projektu Projekt je zaměřen na vyšší využití kulturního bohatství česko-polského pohraničí v oblasti bývalých Sudet. Cílů projektu bude dosaženo zpřístupněním nyní zavřených místností v historických kostelích a také zorganizování v nich výstav historických: v Neratově - výstavy, která se skládá mimo jiné ze zachráněných předmětů starého zařízení chrámu, v Kamieńcu Ząbkowickim -  výstavy rouch. Výstupy projektu budou podpořeny vhodnými propagačními aktivitami.
Realizace 04/2017 - 03/2018
www stránky www.neratov.cz
Zdroj spolufinancování projektu Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Poskytovaná činnost
loga-s-rameckem-jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz