RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Výstava Orlickohorských krojů se přemístila do Kłodzka

Výstava Orlickohorských krojů se přemístila do Kłodzka

Výstava Orlickohorských krojů se přemístila do Kłodzka
Projekt Obnova Orlickohorských krojů, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000733 se chýlí ke svému závěru. I když pro členy spolku HOVRCH z.s. je to možná spíše začátek. Vysněný začátek toho, jak s krojovanou družinou vstoupí do povědomí místních obyvatel i účastníků různých společenských akcí, na které v krojích přijdou.
 
Jak jsme Vás již dříve informovali, v lednu probíhala výstava orlickohorských krojů v deštneském muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel, poté se konala beseda v Bačetíně a nyní probíhá výstava v muzeu Kladské země v Kladsku. A co o jednotlivých akcích říká místopředseda spolku HOVRCH David Adamský? 
 
"První akcí byla lednová výstava v Deštném v Orlických horách, zahájena vernisáží. Před akcí panovala drobná nervozita, jelikož se jednalo o úplně první akci tohoto typu. Po prvních minutách vernisáže však nervozita okamžitě opadla, především díky skvělému publiku. Díky zapůjčeným velkoformátovým fotografiím zdejších dávno zaniklých tkalcoven, nám do budoucna byla vnuknuta myšlenka, zabývat se hlouběji také tímto oborem, jelikož to s výrobou a kvalitou našich krojů přímo souvisí. Staré lyže, saně atd. krásně doplnili námi pro akci propůjčené exponáty. Toto truhlářské odvětví se samozřejmě snažíme také navrátit do 21. století.
 
Další akcí v polovině února byla beseda v Bačetíně. Velikou satisfakcí bylo zjištění, že události i 400 roků staré, jsou stále na horách nezapomenuty a pečlivě se předávají z generace na generaci. Utvrdilo nás to v tom, že zvolený způsob zdobení našich klobouků byla správná volba. Je jisté, že o podobné besedy bude zájem i v dalších koutech našeho regionu. Prvensví, které Bačetínu nikdo nevezme, bylo představení kompletně dokončeného mužského kroje, včetně bot a kabátu. Publikum bylo opět úžasné. Zajímavá informace, resp. obdržený dar v podobě malé publikace o 50 tkalcovnách na Zlatém potoku, zase posunula naši představu o životě předků. Zároveň nám to čím dál více otevírá oči, jak hluboce jsme byli v posledních 100 letech vykořeňováni z všemožných tradic a tradičních hodnot. Mnoho věcí a činností, které naši předci po staletí pracně tvořili, stále není doceněno.
 
Další pro nás zlomovou akcí byla vernisáž s následnou výstavou v polském Muzeu Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku. Připravené podmínky a prostory byly úchvatné. Věříme, že jsme sousedům nastínili možnou cestu k oživování také jejich tradic. Samozřejmě tamní situace je ještě o mnoho komplikovanější než u nás... Z přiložených fotografií je myslím patrná vysoká úroveň prezentace. Publikum bylo opět velice vstřícné i skrze jazykovou bariéru. Za tímto účelem jsme si totiž dovezli tlumočnici, která nám velice pomohla. "
 
 
 
 
Foto: HOVRCH z.s.
Vernisáž výstavy v Kłodzku
Vernisáž výstavy v Kłodzku
Vernisáž výstavy v Kłodzku
Vernisáž výstavy v Kłodzku
Vernisáž výstavy v Kłodzku
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz