RDA
The platform for cross-border
regional developmen
Homepage / References / Zintenzivnění informační a strážní služby v Krkonoších

Zintenzivnění informační a strážní služby v Krkonoších

Zintenzivnění informační a strážní služby v Krkonoších
Žadatel
Správa Krkonošského národního parku
Partner projektu

Karkonoski Park Narodowy

Projekt Zintenzivnění informační a strážní služby v Krkonoších
Dotace 19 751,50 EUR
Popis projektu

Projekt vyplýval z neustálé potřeby zvyšování kvality poskytovaných informačních a strážních služeb návštěvníkům KRNAPu. Tuto činnost vykonávají strážci obou částí národních parků, kteří si prohloubili znalosti a odbornosti a zúročí je při své každodenní práci na území Krkonoš. Nutnost společných postupů při péči o Krkonoše vede oba partnery ke společné péči a rozvoj zaměstnanců, což přinese zkvalitnění služeb návštěvníkům.

Realizace 05/2019 – 04/2020
www stránky https://www.krnap.cz/
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A 2014-2020, FMP Euroregionu Glacensis
Poskytovaná činnost
loga-s-rameckem-jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign and CMS animato.pnganimato.cz