RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgoda użytkownika stron
Korzystając z tych stron akceptuję warunki niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Udostępniając każdorazowo informację za pośrednictwem tych stron, wyrażam zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie przedmiotowej informacji zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.
 
Aktywnie przekazywane informacje
Niektóre części niniejszych stron mogą wymagać od Państwa informacji, abyśmy mogli się do Państwa zwrócić (kontakt emailowy i/lub telefoniczny, nazwisko, ewentualnie nazwa firmy). Zostaną Państwo poinformowani, które informacje są wymagane a które nieobowiązkowe.
 
Pasywnie przekazywane informacje
Poruszając się po prezentacji internetowej niektóre informacje mogą być gromadzone w sposób pasywny (tj. będą pozyskane bez ich aktywnego udostępnienia przez Państwa) przy wykorzystaniu różnych technologii, takich jak cookies, systemy javascryptowe (Google Analytics) oraz poprzez standardowe logowanie na stronach serwera.
 
Państwa przeglądarka internetowa (browser) automatycznie przekazuje tej stronie niektóre podane anonimowe informacje, np. URL portalu internetowego, który użytkowany był poprzednio, Państwa adres protokołu internetowego (IP), wersja browsera, który wykorzystuje aktualnie Państwa komputer. Niniejszy portal może również z Państwa komputera gromadzić anonimowe informacje poprzez cookies. Swoj browser można ustawić tak, aby informował Państwa w momecnie przesłania cookie. Cookies można także całkowicie zabronić, jednak niektóre części tego portalu nie muszą bez cookies działać. 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz