RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / 25 let spolupráce města Ústí nad Orlicí a gminy Bystrzyca Kłodzka

25 let spolupráce města Ústí nad Orlicí a gminy Bystrzyca Kłodzka

25 let spolupráce města Ústí nad Orlicí a gminy Bystrzyca Kłodzka

Společnými aktivitami za lepším partnerstvím

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000060

 

Dne 11.9.2019 oslavili občané města Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladská 25 let společné spolupráce. Symbolicky se sešli na Králickém Sněžníku, kde byla 18. května 1994 podepsána první smlouva o partnerství.  Začali se postupně navštěvovat zaměstnanci městských úřadů při sportovních a kulturních akcích. Vzájemně se navazovaly kontakty a vztahy, vyměňovaly zkušenosti pracovní i ze života v demokracii, která byla pro všechny nová.

Partnerství obou měst bylo upevněno v roce 2002 podepsáním druhé smlouvy o partnerství a spolupráci. Obě města se zavázala podpořit vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj hospodářských a obchodních vztahů obou měst, prohloubit spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti komunální politiky, samosprávy, škol, služeb obyvatelům a spolkového života. Postupem času se návštěvy přerodily v přátelství a intenzivnější aktivity. Blízké a dlouhodobé kontakty vyústily v myšlenku užší spolupráce na několika úrovních. Obě země se začaly připravovat na vstup do Evropské unie a zamýšlený rozvoj spolupráce tak mohl být podpořen z finančních zdrojů EU. Začalo období realizace společných projektů podporujících vzájemnou spolupráci v mnoha oblastech života občanů obou měst. Společné projekty byly postupně spolufinancovány z programů PHARE CBC, INTERREG III A a Operačního programu přeshraniční spolupráce z Fondu mikroprojektů. Uskutečnil se bezpočet nejrůznějších společných kulturních, sportovních a společenských akcí, soutěží, přehlídek, společných prezentací na veletrzích a výstavách.  Z finančních prostředků přidělených v rámci jednotlivých programů EU se pořizovaly propagační materiály od letáků, map, pohlednic až po knižní publikace a dokumentární filmy. Vybavena byla například školní keramická dílna, doplněno vybavení hasičské jednotky, pořízen veletržní stánek, jevištní podium a prezentační stánky.  Celkem zrealizovalo město Ústí nad Orlicí z programů EU dvacet pět projektů v celkovém objemu 684.000 Euro.

25 let spolupráce města Ústí nad Orlicí a gminy Bystrzyca Kłodzka
25 let spolupráce města Ústí nad Orlicí a gminy Bystrzyca Kłodzka
25 let spolupráce města Ústí nad Orlicí a gminy Bystrzyca Kłodzka
25 let spolupráce města Ústí nad Orlicí a gminy Bystrzyca Kłodzka
25 let spolupráce města Ústí nad Orlicí a gminy Bystrzyca Kłodzka
25 let spolupráce města Ústí nad Orlicí a gminy Bystrzyca Kłodzka
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz