RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor
Logo_cz_pl_eu_barevne

Orlické a Bystřické hory jsou dvě významné turistické oblasti česko-polského příhraničí. Souběžně s hřebenem Orlických hor se táhne na území Polska pohoří "Góry Bystrzyckie" s nejvyšším bodem Jagodna (977 m n. m.). Státní hranici tvoří řeka Divoká Orlice (cca 30 km), pramenící na území Polska v rozsáhlých rašeliništích. Tento turisticky zajímavý příhraniční region obou zemí realizací projektu v roce 2020 vyřeší nedostatečně kvalitní dopravní infrastrukturu, čímž byla omezena dostupnost významných turistických lokalit.

Předmětem projektu byla modernizace komunikací č. III/3111, III/31010, III/3109 v České republice ležící v CHKO Orlické hory. Na polské straně se jednalo o modernizaci okresní silnice č. 3236D na úseku Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Klodzka, která přímo navazuje na krajskou silnici č. 389, která vede k hraničnímu přechodu Mostowice - Orlické Záhoří.

Předmětem stavby na českém území bylo obnovit kryt vozovky v řešených úsecích silnic III. tř. III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách, III/3109 Rokytnice – Říčky v Orlických horách a III/31010 v obci Říčky v Orlických horách včetně souvisejících objektů. Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu města Rokytnice v Orlických horách, dále v intravilánu i extravilánu obce Říčky v Orlických horách a extravilánu obce Orlické Záhoří v okresu Rychnov nad Kněžnou.

Rekonstrukce silnic spočívala v celoplošném frézování, sanaci propadlých krajů vozovky, stavebních úpravách zesílení konstrukce vozovek, pokládce asfaltových vrstev, obnovení odvodnění včetně propustků, obnově a výměně svislého i vodorovného dopravního značení a výměně či doplnění silničních i dřevoocelových svodidel. Jak je uvedeno výše, součástí projektu jsou na českém území i rekonstrukce a opravy propustků a mostů. A právě jeden propustek a most v Orlickém Záhoří zbývá ještě opravit v roce 2021. To ale nebrání v současné době využívat modernizované silnice již nyní. Královehradecký kraj v rámci tohoto projektu již zrekonstruoval celkem 17,12 km silnic.

Komunikace slouží nejen místní dopravě mezi těmito obcemi, ale jsou i dopravními tepnami, které využívají návštěvníci Orlických hor. Realizace projektu přispěje ke zvýšení endogenního potenciálu území, zvýší se dostupnost k přírodním a kulturním zdrojům Orlických hor a části Kladského regionu. Zlepšením dopravní dostupnosti cílové oblasti se navýší počet turistů a v součinnosti s tím se podpoří zaměstnanost především v odvětví turistiky regionálního hospodářství.

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000735

Partneři projektu: Královéhradecký kraj, Powiat Kłodzki

Zahájení projektu: 01.03.2017
Ukončení projektu: 31.12.2021

Celkové způsobilé výdaje: 11 162 980,94 EUR
Dotace z EFRR: 9 488 532,00 EUR
Dotace ze Státního rozpočtu: 403 770,00 EUR

IMG_1911
IMG_1925
IMG_1930
IMG_2100
IMG_2104
IMG_2116
IMG_2179
IMG_2184
Mapa
IMG_2112
IMG_1937
IMG_2500
IMG_2499
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz