RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Aktivní pohraničí

Aktivní pohraničí

Aktivní pohraničí
Logo_cz_pl_eu_barevne

V rámci projektu se rekonstruovala historická kašna v centru města Žacléř tak, aby byla zajímavým turistickým cílem. Na Rýchorském náměstí se nachází tři kašny v relativně dobrém stavu, tato jediná v ulici J. A. Komenského byla ve stavu technicky velmi nevyhovujícím. Cílem bylo vytvořit ucelený soubor kašen. Kašna v ulici J. A. Komenského prošla kompletní rekonstrukcí, tedy rozebráním, vytvořením nového základu, opětovným sesazením, vyspárováním. Vnitřek byl opatřen olověnou vanou, čímž bude na dlouhou dobu zamezeno protékání kašny, renovací prošel historický chrlič, staré kramle byly nahrazeny novými, nerezovými a nové jsou přívody vody.

V pátek 19. 11. 2021 v 15 h proběhlo napouštění kašny. U této příležitosti se konala neformální komorní akce, při které se účastníci mohli setkat s kameníky, kteří na opravě pracovali. Byla představena historie kašny.

Díky projektu byla vydána turistická mapa města v česko-polské a anglicko-německé jazykové mutaci, zachycující vodárenská zařízení a kašny na území města Žacléř a kašny, nebo prameny na polské straně v okolí Kamienne Góry. Na zadní straně mapy je představena historie a zajímavosti k jednotlivým objektům v česko-polské verzi – 1200 ks a anglicko-německé verzi 300 ks. Mapy jsou zdarma k dostání v žacléřském muzeu a infocentru od prosince 2021.

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002729

Projekt byl realizován za finanční podpory z fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Kašna 01
Kašna 03
Kašna 05
Kašna 09
Kašna 29
Kašna 44
Kašna 57
Kašna 60
Kašna 62
Kašna 67
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz