RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / BEC jako nástroj začínající podnikání

BEC jako nástroj začínající podnikání

BEC jako nástroj začínající podnikání

20180213_101213

Přibližně v polovině roku 2017 jsme Vás informovali o účasti Regional Development Agency jako partnera projektu „ BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“, projektu, který se zabývá podporou začínajících podnikatelů, dále jim formou finanční podpory po dobu 6 až 12 měsíců zajišťuje zkušební podmínky pro osvojení samostatného podnikatelského plánu, samostatné výdělečné činnosti a také jim poskytuje konzultace v oblasti legislativy spojené s podnikáním.  I vzhledem k minimální míře nezaměstnanosti Královéhradeckého a Pardubického kraje se do kurzu základů podnikání, jehož absolvování je nezbytnou součástí pro případné zařazení do druhé fáze projektu, tzv. testování, přihlásilo 23 zájemců. Z  nich 16 úspěšně absolvovalo a získalo certifikát Základů podnikání. Samotný kurz včetně tvorby podnikatelského plánu a následných obhajob jednotlivých plánů probíhal v období od 6. 4. 2017 do 1. 6. 2017.  Při obhajobách podnikatelského plánu a výstupu celého kurzu byla jednotlivcům nabídnuta pracovní smlouva v rámci vzniklého BEC družstva, které se jmenuje BEC Orlicko, družstvo, kde se stávají tzv. „podnikateli na zkoušku“.  Je třeba podotknout, že BEC družstvo, které zaměstnává účastníky na území Královéhradeckého a Pardubického kraje, bylo založeno 27. května 2017 jako nástroj podpory ve výše zmiňovaných lokalitách. V současné době zaměstnává 6 účastníků projektu. Za zmínku stojí také říci, že testovaní účastníci svými podnikatelskými aktivitami spadají do různých oborů činnosti např. švadlena, masérka, výrobce dekorativních předmětů, manikérka, opravář motocyklů, zpracovatel kůže a výrobků z ní, terapeut duše apod.

Důležitým výstupem první fáze projektu byla úspěšnost tvorby a obhajoby podnikatelského plánu, kdy se 2 z účastníků následně zaregistrovali na živnostenském úřadě a otevřeli si živnostenské oprávnění.

Partneři projektu se jedenkrát v měsíci setkávají s účastníky na tzv. Koordinačních schůzkách, kde si objasňují úskalí podnikání, řeší finanční otázky, marketing a další potřeby spojené s podnikáním. Každé 3 měsíce se zástupci partnerů v rámci Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje setkávají u tzv. Kulatého stolu, kde společně v evaluátory programu a zástupci ministerstva MPSV společně konzultují dopady projektu, jeho výstupy a další otázky spojené s problematikou sociálního podnikání.

Závěrem je vhodné podotknout, že v průběhu projektu RDA spolupracuje s Úřady práce v Rychnově nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí, které jsou nemalou podporou při náboru účastníků a zprostředkovávání informací o probíhajících aktivitách projektu.

Ukončení projektu s jeho následnou evaluací je plánováno na 31. 8. 2018.

logo_link
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz