RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Činnosti odborného poradce a pečovatele pro Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko

Činnosti odborného poradce a pečovatele pro Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko

Činnosti odborného poradce a pečovatele pro Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko
Přehled projektů za období 2006 - 2017:
 
2006 - 2007
 
Pozvánka do Regionu Novoměstsko

V rámci projektu byly vytvořeny nové produkty cestovního ruchu. Propagační materiály (brožura o regionu, panoramatické mapy a panoramatické pohlednice) vytvořené během realizace projektu byly distribuovány mezi turisty prostřednictvím jednotlivých členských obcí DSO, informačními centry či veletrhy cestovního ruchu. Na veletrzích je DSO Region Novoměstsko prezentován samostatně či společně s městem Nové Město nad Metují nebo sdružením Branka o. p. s. DSO Region Novoměstsko získal díky realizaci tohoto projektu vlastní internetové stránky www.novomestskonadmetuji.cz. Projekt byl realizován protřednictvím Společného regionálního operačního programu letech 2006-2007. Celkové výdaje akce činily cca 950.000,- kč.

 
2009

Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměstsko

Cílem projektu bylo postupné odstraňování nedostatků veřejných ploch v obcích DSO Regionu Novoměstsko. V rámci neinvestiční části projektu byly nakoupeny pro členské obce tyto prvky - koše, plastové nádoby, lavičky, květináče, stojany na kola, venkovní vitríny, info tabule, herní a sportovní prvky, venkovní lavice a stoly. V rámci investiční části projektu byly nakoupeny dvě dětská hřiště. Celkové výdaje projektu činily 660.602 Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 3.

Profesionalizace Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Cílem projektu byla profesionalizace Svazku obcí Regionu Novoměstsko a zvýšení informovanosti jednotlivých členských obcí. Projek řešil úhradu nákladů na manžera svazku, vedení účetní agendy a údržbu webových stránek.

2010

Podpora bezpěčnosti v obcích DSO Region Novoměstsko

V rámci projektu bylo zakoupeno 14 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel GEM CDU 2605 Light včetně instalace do vybraných obcí - Ohnišov (1x), Nové Město nad Metují (2x), České Meziříčí (2x), Pohoří (2x), Val (1x), Studnice (1x), Králova Lhota (1x), Provodov – Šonov (1x), Slavětín (1x), Nový Hrádek (1x), Janov (1x). Realizace projektu přispěla ke zlepšení ukázněnosti řidičů, čím došlo ke zvýšení ochrany majetku a osob v daných obcích, a tím i na území DSO Regionu Novoměstsko. Celkové výdaje projektu činily 648.317 Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 3.

Profesionalizace Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Cílem projektu byla profesionalizace Svazku obcí Regionu Novoměstsko a zvýšení informovanosti jednotlivých členských obcí. Projekt řešil úhradu nákladů na manažera svazku, vedení účetní agendy a údržbu webových stránek.

2011

Nákup drobné techniky na údržbu veřejných prostranství v obcích DSO Regionu Novoměstsko – bedny na posypový materiál

Cílem projektu bylo pořízení drobné techniky (mulčovač, sněžná fréza, fukar) a beden na posypový materiál, které by sloužili v dotčených obcích k efektivnějšímu zabezpečení úklidu a celkové údržby na veřejných prostranstvích. Žádost byla ovšem schválena za podmínky použití finančních prostředků pouze na nákup beden na posypový materiál. Došlo tedy k pořízení celkem 47 ks nádob na zimní posyp SBA 220. Díky navýšení dotace došlo následně ještě k nákupu posypové materiálu (soli) pro všechny obce svazku DSO RN. Celkové výdaje projekt dosáhly 284.110 Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 3.

Profesionalizace Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Cílem projektu byla profesionalizace Svazku obcí Regionu Novoměstsko a zvýšení informovanosti jednotlivých členských obcí. Projekt řešil úhradu nákladů na manažera svazku, vedení účetní agendy a údržbu webových stránek.

2012

Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Cílem projektu bylo zajistit profesionální služby pro Regionu Novoměstsko a zvýšit informovanosti jednotlivých členských obcí. Projekt tedy řešil úhradu nákladů na manažera svazku, na vedení účetní agendy a na údržbu a aktualizaci webových stránek.

2013

Dovybavení obcí v DSO Regionu Novoměstsko

Cílem projektu bylo zkvalitnit materiální základnu jednotlivých obcí a zvelebit území svazku jako celek. Na vybraných místech členských obcí byly doplněny odstavné plochy kontjenery na separovaný odpad, díle byly pořízeny vhodné venkovní doplňky (lavičky, stoly, koše, nádoby na posyp apod.). Další součástí byla podpora reprezentace obcí pomocí info tabulí a dataprojektorů, což napomohlo během důležitých jednání v obci či během spolkových a kulturních aktivit. Celkové výdaje projekt dosáhly 540.297 Kč. Projekt byl realizován v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 3.

Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Cílem projektu bylo zajistit profesionální služby pro Regionu Novoměstsko a zvýšit informovanosti jednotlivých členských obcí. Projekt tedy řešil úhradu nákladů na manažera svazku, na vedení účetní agendy a na údržbu a aktualizaci webových stránek.

2014

Dovybavení obcí a zvýšení bezpečnosti v DSO Region Novoměstsko

Cílem projektu je několik a patří mezi ně zejména záměr zkvalitnit materiální základnu na pořádání kulturních akcí jednotlivých obcí a současně přispět ke zvýšení bezpečnosti obyvatel. V rámci projektu Svazek pořídil nové nůžkové a party stany, stan hexagon a opláštění, ozvučení, pivní sety, lavičky, fotopasti a IP kamery. Celkové výdaje projektu činí 604 809 Kč, výše schválené dotace je 300.000 Kč.

Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Realizace projektu podpoří činnost  a pomůže profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Regionu Novoměstsko. Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu proto bude úhrada nákladů na manažera svazku, na vedení účetnictví, na rozpočtáře, na aktualizaci webových stránek a na náklady spojené s provozem kanceláře. Výše schválené dotace činí 55.000 Kč.

Propagace cykloturistiky v DSO Regionu Novoměstsko

Projekt představoval jednu z prvních společných aktivit, kterými se snaží Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstko započít partnerskou spolupráci s městem Duszniky-Zdrój. Cílem projektu bylo zkvalitnit turistické možnosti v mimozimním období s důrazem na stále více mezi lidmi oblíbenou cykloturistiku. Tohoto cíle bude dosaženo vytištěním nového turistického produktu přeshraničního charakteru – cyklo mapy v nákladu 10 000 ks (CZ, PL, AJ, NE). Celý region Novoměstka zahrnuje téměř 30 obcí a v blízkosti se nachází jak část Orlických hor, známé Babiččino údolí, Peklo či přehrada Rozkoš, půjde tak mapu zabírající značné území Královéhradeckého kraje a přilehlé území polského partnera. Projekt je realizován v letech 2014-2015. Celkové výdaje projektu dosáhnout cca 490.000 Kč. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednitvím Euoregionu Glacensis.

2015

Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2015

Realizace projektu podpoří činnost  a pomůže profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Regionu Novoměstsko. Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu proto bude úhrada nákladů na manažera svazku, na vedení účetnictví, na rozpočtáře, na aktualizaci webových stránek a na náklady spojené s provozem kanceláře. Výše schválené dotace činí 50.000 Kč

2016

Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2016

Realizace projektu podpoří činnost  a pomůže profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Regionu Novoměstsko. Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu proto bude úhrada nákladů na manažera svazku, na vedení účetnictví, na rozpočtáře, na aktualizaci webových stránek a na náklady spojené s provozem kanceláře. Výše schválené dotace činí 57.000 Kč.

2017

Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2017

Realizace projektu podpoří činnost  a pomůže profesionalizovat řízení Dobrovolného svazku obcí Regionu Novoměstsko. Cílem projektu je zajištění profesionálního servisu pro Dobrovolný svazek obcí Regionu Novoměstsko. Náplní projektu proto bude úhrada nákladů na manažera svazku, zpracování projektů, aktualizaci strategie rozvoje svazku, na vedení účetnictví, na rozpočtáře, na aktualizaci webových stránek a na náklady spojené s provozem kanceláře. Výše schválené dotace činí 44.000 Kč.

 

 

2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz