RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Církevní památky svědectvím společného historického dědictví polsko-českého pohraničí

Církevní památky svědectvím společného historického dědictví polsko-českého pohraničí

Církevní památky svědectvím společného historického dědictví polsko-českého pohraničí
Žadatel
Gmina Międzylesie
Partner projektu Obec Bačetín
Projekt Církevní památky svědectvím společného historického dědictví polsko-českého pohraničí
Výše rozpočtu 62 918,96 EUR
Dotace 53 480,76 EUR
Popis projektu Projekt je zaměřen na vyšší využití kulturně-historického bohatství česko-polského příhraničí. Cíle projektu bude dosaženo rekonstrukcí mariánského sloupu v Międzylesie a vytvořením historicko-naučné stezky slavného malíře pocházejícího z Bačetína včetně vybudování zvoničky a zpřístupnění kaple sv. Anny v Sudíně. Výstupy projektu budou podpořeny společnými propagačními aktivitami.
Realizace 04/2017 - 10/2017
www stránky www.bacetin.cz , www.miedzylesie.pl
Zdroj spolufinancování projektu Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Poskytovaná činnost
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz