RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Mezinárodní cvičení dobrovolných hasičů

Mezinárodní cvičení dobrovolných hasičů

Mezinárodní cvičení dobrovolných hasičů
Povinná publicita
V sobotu 14. září 2019 se uskutečnilo na Spaloně mezinárodní cvičení hasičů. Celkem se akce zúčastnilo osm jednotek dobrovolných hasičů z Čech a Polska. Scénář akce byl následující: jednotky jsou vyslány k požáru chaty (místo chaty posloužil krmelec) do nedalekého lesa. Uvnitř se nachází šest osob v ohrožení života. Je potřeba jim poskytnout první pomoc a uhasit požár. Jelikož se místo zásahu nachází uprostřed lesa, bylo nutné využít k hasení přírodní zdroj vody - místní horský potok. 
 
Po společném zásahu proběhla vzájemná prohlídka techniky, většina vozidel je mimochodem pořízena v rámci projektů financovaných EU, a neformální setkání účastníků, které vede k prolamování jazykové bariéry. Porozumět si, je při společném zásahu zásadní.
 
Cvičení bylo součástí mikroprojektu 10 let spolu, který gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje s obcí Orlické Záhoří. Zároveň ale také navazuje na již ukončený "velký" přeshraniční projekt Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách, jehož cílem bylo nejen pořídit do příhraničí novou moderní techniku, ale především propojit systém informování o krizových situacích přes hranici, což se úspěšně daří. Smlouva o společném zásahu, kterou obce v minulém roce uzavřeny, usnadňuje společný zásah z legislativního hlediska. JSDH Orlické Záhoří je od té doby k zásahům v blízkosti státní hranice povolávána pravidelně, neboť jejich čas dojezdu na krizové místo je mnohem kratší než partnerské gminy Bystrzyca Kłodzka. Často dochází také k zásobování vody k hasení z českého vodního zdroje (vodní nádrž pod kostelem).
 
Maciej Kruk, vedoucí krizového řízení úřadu města a gminy Bystrzyca Kłodzka už plánuje další téma společného cvičení hasičů: "V současné době je v příhraničí budáno spousta nových singeltracků. V případě krizové situace ale není snadné se na krizové místo dostat, jelikož stezky často vedou lesem, jsou úzké a běžnou hasičskou technikou nedostupné."
 
Těší nás, že můžeme být součástí takto významných projektů!
 
Mezinárodní cvičení hasičů
Simulace požáru krmelce
Záchrana zraněných osob
Scénář cvičení připravil Arkadius Kot
Cvičení se účastnila i technika zakoupená z projektů financovaných EU
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz