RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Mezinárodní konference k 20. výročí založení Regional Development Agency

Mezinárodní konference k 20. výročí založení Regional Development Agency

Mezinárodní konference k 20. výročí založení Regional Development Agency
Povinná publicita projektu

Dne 10.9. 2020 se v prostorách Hostince U Hubálků v Kostelecké Lhotě konala mezinárodní konference u příležitosti 20. výročí založení společnosti Regional Development Agency. Konference byla závěrečnou aktivitou projektu „20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí“, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816, který již více jak rok RDA realizuje.

Po zahájení konference informovala ředitelka, paní Iva Paukertová, o postavení a roli agentury v současnosti, jejíž hlavní činností je nyní příprava a realizace projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie a České republiky. Pan Jaroslav Štefek, předchozí ředitel, připomněl podstatné informace o agentuře z let minulých včetně nejzásadnějších milníků za dobu její existence. Dále čeští i polští účastníci prezentovali své dlouholeté zkušenosti spolupráce s RDA a v rámci těchto přednášek byly rovněž představeny nejdůležitější projekty a formy vzájemné spolupráce. Součástí programu bylo i předání ocenění vybraným aktérům, kteří se významnou měrou v minulosti podíleli, anebo v současné době podílejí na rozvoji česko-polského příhraničí. Celá konference se nesla v přátelské atmosféře a zúčastnilo se jí několik významných a vážených hostů.

Snad jen pro úplnost je vhodné připomenout, že Regional Development Agency se sídlem v Rychnově nad Kněžnou a pobočkami v Trutnově a Ústí nad Orlicí, byla založena 17.8.2000 Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionem Glacensis a Dobrovolným svazkem obcí Regionu Orlické hory. Hlavním posláním agentury je podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis s důrazem na příhraniční spolupráci s Polskem.   

Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz