RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Nahranici info

Nahranici info

Nahranici info
Žadatel
Obec Bílá Voda
Partner projektu Gmina Złoty Stok
Projekt Nahranici info
Výše rozpočtu 29 155 EUR
Dotace 24 781 EUR
Popis projektu Příhraniční oblast Bělovodsko - Złoty Stok má široký turistický potenciál, ale bohužel chybí prostředky k předávání informací návštěvníkům či místním obyvatelům. Projekt Nahranici info je zaměřen na vytvoření nového turistického informačního centra, jeho vybavení a další doprovodné aktivity, které zajistí předání potřebných informací o nabídce cestovního ruchu v řešeném území.
Realizace 11/2017 - 10/2018
www stránky www.bilavoda.cz
Zdroj spolufinancování projektu Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Poskytovaná činnost
loga-s-rameckem-jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz