RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Nie zapominamy – I etap

Nie zapominamy – I etap

Nie zapominamy – I etap
Wnioskodawca
Obec Bartošovice v Orlických horách
Partner projektowy Gmina Międzylesie
Tituł

Nie zapominamy – I etap

Kwota budżetu 19 836,80 EUR
Dotacja 16 861,28 EUR
Opis projektu Projekt miał na celu lepsze wykorzystanie bogactwa kulturowego i duchowego w miejscowości Bartošovice v Orlických horách. Cele projektu zostały osiągnięte poprzez stworzenie i udostępnienie miejsca pamięci oraz remont części muru ogrodzeniowego i północnej bramy wejściowej na cmentarz sąsiadujący z kościołem św. Marii Magdaleny, który oddalony jest o 800 m w linii prostej od granicy państwa. Cały zespół wpisany jest na Centralną Listę Zabytków Kultury RCz.
Realizacja 01/2017 - 12/2017
Strony www www.bartosovice.eu
Żródło współfinansowania projektu Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
loga-s-rameckem-jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz