RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / Obec Orlické Záhoří pořádala poznávací zájezd do Kamience Ząbkowického

Obec Orlické Záhoří pořádala poznávací zájezd do Kamience Ząbkowického

Obec Orlické Záhoří pořádala poznávací zájezd do Kamience Ząbkowického
Povinná publicita

Kam jsme se podívali tentokrát ...

Ve středu 12.6.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu 10 let spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778 poznávací zájezd č. 2 do Paláce Marianny Oranžské v Kamienci Ząbkowickém.

Palác je architektonickou perlou Dolního Slezska a nejlepším příkladem neogotické architektury. Byl postaven v první polovině XIX. století z iniciativy princezny Marianny Oranžské (1810-1883) dle předlohy architekta Karla Schinkla. Po jeho smrti stavební plán realizoval jeho student mladý architekt Ferdinand Martius.

Základní kámen pro stavbu paláce byl položen 15. října 1838. A 20. dubna začaly práce na výstavbě sídla. Princezna neustále zasahovala do designu paláce a měnila nejmenší detaily.

V paláci bylo více než 100 větších a menších místností, kaple a dva velké sály. V jednom z nich, tak zvaném jídelním sále se nacházely dvě obrovské fresky, "Svatba v Káni" a "Baltazarova slavnost". Výstavba paláce byla dokončena o 33 let později, drobné práce a vybavení interiéru paláce trvaly do roku 1902. Po II. světové válce začala devastace a rozkrádání majetku paláce a to, co zbylo podlehlo požáru v lednu roku 1946. V roce 1986 byla nemovitost pronajata soukromé osobě na dobu 40 let.V roce 2012 získala obec Kamieniec Ząbkowicki chátrající objekt a následně přistoupila k jeho rekonstrukci. Díky investicím, které zahrnují údržbu, opravy a rekonstrukci, objekt získává ztracený lesk a od května 2013 je zpřístupněn pro návštěvníky.

Další zastávkou v Kamienci Ząbkowickém byl klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kamenecké opatství založili augustiniáni již v roce 1210 a v roce 1248 je převzali cisterciáci. Středověký gotický kostel byl na přelomu 17. a 18. století přestavěn. Tehdy získal dnešní barokní výstroj.

Obrovský dojem zanechává zdejší hlavní oltář, jenž je největším dřevěným oltářem v Polsku (je vysoký přes 22 m). V letech 1704–1705 jej zhotovil Christoph Königer. Na oltáři jsou malby od Michaela Willmanna. Navíc v kameneckém kostele přitahují pozornost překrásné sochy Čtrnácti svatých pomocníků od Thomase Weissfeldta vzniklé v letech 1709–1711. Neobyčejně bohatou výzdobu kostela doplňují četné boční oltáře s obrazy od Jana Kryštofa Lišky  a sochy či bohatě zdobená kazatelna z roku 1708.

Místní kněz Wojciech Jarosław Dąbrowski umožnil prohlídku kostela a oratoře, vystavují zde bohoslužebné předměty (lucerničky, svícny, ornáty, kalichy a různé liturgické předměty). Místní farnost spolupracuje s farností Neratov, která v rámci jejich společného projektu "Víra nás spojuje" zpřístupnila k prohlídce také oratoř v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.

Poslední poznávací zájezd č. 3 v rámci projektu 10 let spolu se uskuteční ve středu 25.9.2019 na zámek Książ.

Společné foto
Návštěva paláce Marianny Oranžské
Palác Marianny Oranžské
Návštěva paláce Marianny Oranžské
Návštěva paláce Marianny Oranžské
Návštěva paláce Marianny Oranžské
Návštěva kostela v Kamienci Ząbkowickém
Unikátní dřevěný oltář
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz