RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Rewitalizacja zieleni oraz rozbudowa miejsc parkingowych na placu Kupkovo náměstí w Opočnie

Rewitalizacja zieleni oraz rozbudowa miejsc parkingowych na placu Kupkovo náměstí w Opočnie

Rewitalizacja zieleni oraz rozbudowa miejsc parkingowych na placu Kupkovo náměstí w Opočnie
Wnioskodawca Miasto Opočno
logo_barva.jpg
Projekt Rewitalizacja zieleni i rozbudowa miejsc parkingowych na placu Kupkovo náměstí w Opočnie
Wartość budżetu 5 929 250,50 CZK
Dofinansowanie 4 193 648,26 CZK
Opis projektu W ramach projektu przeprowadzono  rewitalizację placu Kupkovo (Velké) náměstí, stanowiącego centrum historyczne miasta i środek miejskiej strefy zabytkowej.

Przedmiotem projektu była budowa 25 miejsc parkingowych w północnej części rynku oraz wymiana nawierzchni chodników, nasadzenie 40 szt. dużych sadzonek jawora oraz 460 sadzonek żywopłotu, rewitalizacja istniejącej zieleni, przystosowanie rynku dla osób na wózkach inwalidzkich, uzupełnienie podjazdów i remont nawierzchni, poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie rynku, położenie nowego bruku na chodnikach, oznakowanie przejść dla pieszych oraz terenów wejściowych do stref rekreacyjnych, ponadto wyremontowanie i zamontowanie nowych elementów małej architektury oraz architektonicznych dodatków - żeliwne ławeczki, barierki przychodnikowe, kosze na śmieci oraz elementy ochraniające drzewa.
Realizacja
5/ 2008 - 7/ 2009
strony www http://www.opocno.cz
Źródło współfinansowania projektu Program Operacjny CZ.1.13 RPO NUTS II Severovýchod, oś priorytetowa 13.2. Rozwój obszarów miejskich i wiejskich, dziedzina wsparcia 13.2.3 Rozwój obszarów wiejskich
Świadczone usługi Przygotowanie wniosków
Przetargi
Kompletna realizacja projektów
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz