RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Podziemne Karkonosze

Podziemne Karkonosze

Podziemne Karkonosze
Wnioskodawca

Miasto Černý Důl

Partner projektu
Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice
Partner projektuGmina Karpacz
Partner projektuGmina Kowary
Projekt Podziemne Karkonosze
Wartość budżetu 855 000 €
Dofinansowanie 774 000 €
Opis projektu Działania projektu oparte są o wspólne elementy historii partnerów – górnictwo. Celem projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej w Karkonoszach. Produktem projektu jest otwarcie części kopalni Kovárna, powstanie muzeum w Černym Dole, powstanie ścieżki geologiczno-edukacyjnej w Karpaczu oraz stworzenie stałej wystawy w Kowarach. Projekt obejmował wystawy wymienne, wydanie wspólnych materiałów promocyjnych – ulotki, mapy i folder Podziemne Karkonosze.
Realizacja
05/ 2009 - 11/ 2010
strony www http://www.cernydul.cz/
Źródło współfinansowania projektu Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, dziedzina wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 
Świadczone usługi Przygotowanie wniosków
Przetargi
Kompletna realizacja projektów
PODZEMIKRKONOS_loga_jpg300dpiCMYK.jpg 

loga CZ PL.jpg

2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz