RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / RDA bude realizovat svůj vlastní projekt

RDA bude realizovat svůj vlastní projekt

RDA bude realizovat svůj vlastní projekt
Logo_cz_pl_eu_barevne
Dne 14. 2. 2019 se v Pardubicích konalo 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, na němž byl mimo jiné schválen také mikroprojekt naší agentury s názvem "20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí", reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816. V současné době probíhá doplnění příloh ve fázi před podpisem smlouvy o financování.
 
Realizace projektu začne v květnu 2019 a bude trvat 12 měsíců, tedy do 30.4.2020. Polským projektovým partnerem je Evropské seskupení pro územní spolupráci Novum, od kterého během realizace projektu získáme cenné zkušenosti.
 
Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi RDA a ESÚS NOVUM prostřednictvím uspořádání intenzivního kurzu polského jazyka pro manažery za účelem snížení jazykové bariéry, následovat bude stáž u projektového partnera za účelem seznámení se s polskou legislativou a výměnou zkušeností. Bude vytvořena výroční zpráva a její výsledky předneseny na výroční konferenci, která se bude konat k příležitosti 20. výročí založení agentury. Výstupem bude také slovníček odborných pojmů, který bude zaměřen na slovní zásobu manažerů - tj. pojmy týkající se vyúčtování, příloh, odborné názvosloví Programu apod.
 
Pro projekt jsme vytvořili na našich webových stránkách podstránku https://www.rda-rk.cz/20-let-pomahame-rozvijet-cesko-polske-pohranici.html, kterou budeme postupně aktualizovat. Budou zde umístěny ke stažení také veškeré výstupy projektu.
 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz