RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Projekty RDA / 20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí

20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí

Povinná publicita

O PROJEKTU:

NÁZEV A REGISTRAČNÍ ČÍSLO:


20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816
 

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi RDA a ESÚS NOVUM prostřednictvím uspořádání intenzivního kurzu polského jazyka pro manažery za účelem snížení jazykové bariéry, následovat bude stáž u projektového partnera za účelem seznámení se s polskou legislativou a výměnou zkušeností. Bude vytvořena výroční zpráva a její výsledky předneseny na výroční konferenci. Výstupem bude také slovníček odborných pojmů.

 

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

1. 5. 2019 - 31. 10. 2020


PŘEHLED PROJEKTOVÝCH AKTIVIT:

1) Týdenní intenzivní kurz polského jazyka pro manažery RDA za účelem snížení jazykové bariéry při jednáních s projektovým partnerem (a dalšími osobami z druhé strany hranice). Výstupem kurzu bude slovník odborných pojmů, který vytvoří manažeři v rámci výuky. Slovník bude vydán v elektronické formě a bude také předán projektovému partnerovi, kterému jistě také přinese úlevu při komunikaci s českou stranou.

termín plnění: do 31.12.2019

2) 3-denní stáž u projektového partnera za účelem poznání polské legislativy, zmapování rozdílů mezi českými a polskými úřady, vzájemná výměna zkušeností, výměna kontaktů, snížení jazykové bariéry a zužitkování vědomostí nabytých na týdenním kurzu polského jazyka.

termín plnění: do 31.12.2019

3) Zpracování výroční zprávy, která bude shrnovat úspěšné projekty realizované v česko-polském pohraničí, ne kterých se RDA aktivně podílela. Výsledky z výroční zprávy budou prezentovány na výroční konferenci. V tištěné formě zde budou rozdány. Počítá se s barevným provedením, formát A4, rozsah max. 30 stran a cz-pl jazyková mutace.

termín plnění: do konání konference, nejpozději polovina února 2020

4) Výroční konference k příležitosti 20 let od založení RDA - projektový partner se bude aktivně podílet na realizaci aktivity. Zástupce ESÚS NOVUM zde bude prostor pro své přednášky. Součástí programu bude předání ocenění vybraným aktérům, kteří se nejvíce podíleli na rozvoji česko-polského příhraničí.

termín plnění: do 30.9.2020

5) Součástí projektu jsou i propagační aktivity. V rámci projektu bude vyroben česko-polský informační leták formátu A5, který usnadní další navazování kontaktů a spolupráce jak s českými, tak polskými žadateli. Projektu bude věnována speciální podstránka na www.rda-rk.cz. Propagace bude také probíhat na sociální síti Facebook.

termín plnění: po celou dobu realizace projektu


 

REALIZACE PROJEKTU:

1) Stáž manažerů RDA u projektového partnera

Ve dnech 5. – 7. listopadu 2019 se v rámci projektu ,,20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí“, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816 uskutečnila stáž projektových manažerů Regional Development Agency u polského partnera Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum (Evropské seskupení pro územní rozvoj NOVUM), který sídlí v Jelení Hoře.

Účelem této 3-denní stáže u projektového partnera bylo poznání polské legislativy, zmapování rozdílů mezi českými a polskými úřady, snížení jazykové bariéry, vzájemná výměna zkušeností a kontaktů mezi zaměstnanci Regional Development Agency, Evropským seskupením pro územní rozvoj NOVUM a Krkonošskou agenturou regionálního rozvoje, která také sídlí v Jelení Hoře – KARR (Karkonoska agencja rozwoju regionalnego).

Doprovodným programem bylo představení projektů realizovaných na území města Jelení Hora včetně místní části Cieplice, která je z velké části zmodernizována z projektů spolufinancovaných EU. Součástí programu bylo i navštívení svatyně Wang a muzea miniatur nejvýznamnějších památek Dolního Slezka.

Tímto velmi děkujeme panu Miroslavovi Vlasákovi a panu Bartoszovi Bartniczakovi za milé přijetí a pomoc při realizaci této aktivity!

Stáž zaměstnanců RDA v ESUS NOVUM
Setkání se zástupci KARR
Setkání se zástupci KARR
Prezentace cvičení záchranných složek v Jelení Hoře
Prezentace projektu BOOSTEE - CE
Návštěva svatyně Wang v obci Karpacz
 
 
2) Týdenní intenzivní kurz polského jazyka

Ve dnech 18. – 22. listopadu 2019 se v rámci projektu ,,20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí“, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816 uskutečnil týdenní intenzivní kurz polského jazyka pro projektové manažery Regional Development Agency v Bohuslavicích u Nového Města nad Metují. Účelem kurzu bylo snížení jazykové bariéry při jednáních s projektovými partnery (a dalšími osobami z druhé strany hranice). Výstupem kurzu bude slovník odborných pojmů, který vytvořili manažeři v rámci výuky. Slovník bude po grafickém zpracování umístěn v elektronické formě na našich webových stránkách.

Součástí výuky byl také výjezd do města Kudowa-Zdrój, kde probíhala konverzace s rodilými mluvčími např. v informačním centru, lázních či restauraci.

V rámci této týdenní výuky byla důkladně zopakována gramatika, slovní zásoba na daná témata, poslech a zejména intenzivní komunikace (prezentace projektů, telefonické rozhovory, psaní emailů, jednání, různorodé situace apod.).

Tímto velmi děkujeme paní lektorce Veronice Mirekové za intenzivní a různorodou výuku polského jazyka a panu starostovi Bohuslavic nad Metují Jiřímu Tojnarovi za zapůjčení prezentační techniky.

Intenzivní kurz polského jazyka pro manažery RDA
Plakát A3 s povinnou publicitou
Trénování rozhovorů
Přestavení projektu Poznej Sudety na lyžích
Procvičování gramatiky bylo nedílnou součástí výuky polského jazyka
Trénování polského jazyka v terénu
Česko-polský slovníček odborných pojmů ke stažení zde: Slovníček
3) Zpracování výroční zprávy

V rámci projektu byla zpracována výroční zpráva, kterou si můžete stáhnout v elektronické verzi kliknutím na obrázek:
 
 Výroční zpráva 2010 - 2020
4) Výroční konference
 
Pozvánka na konferenci RDA (2)
 

Dne 10.9. 2020 se v prostorách Hostince U Hubálků v Kostelecké Lhotě konala mezinárodní konference u příležitosti 20. výročí založení společnosti Regional Development Agency. Konference byla závěrečnou aktivitou projektu „20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí“, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816, který již více jak rok RDA realizuje.

Po zahájení konference informovala ředitelka, paní Iva Paukertová, o postavení a roli agentury v současnosti, jejíž hlavní činností je nyní příprava a realizace projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie a České republiky. Pan Jaroslav Štefek, předchozí ředitel, připomněl podstatné informace o agentuře z let minulých včetně nejzásadnějších milníků za dobu její existence. Dále čeští i polští účastníci prezentovali své dlouholeté zkušenosti spolupráce s RDA a v rámci těchto přednášek byly rovněž představeny nejdůležitější projekty a formy vzájemné spolupráce. Součástí programu bylo i předání ocenění vybraným aktérům, kteří se významnou měrou v minulosti podíleli, anebo v současné době podílejí na rozvoji česko-polského příhraničí. Celá konference se nesla v přátelské atmosféře a zúčastnilo se jí několik významných a vážených hostů.

Snad jen pro úplnost je vhodné připomenout, že Regional Development Agency se sídlem v Rychnově nad Kněžnou a pobočkami v Trutnově a Ústí nad Orlicí, byla založena 17.8.2000 Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionem Glacensis a Dobrovolným svazkem obcí Regionu Orlické hory. Hlavním posláním agentury je podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis s důrazem na příhraniční spolupráci s Polskem.   


Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
Výroční konference RDA
5) Propagační aktivity

Informační leták ke stažení zde
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz