RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Projekty RDA / 20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí

20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí

Povinná publicita

O PROJEKTU:

NÁZEV A REGISTRAČNÍ ČÍSLO:


20 let pomáháme rozvíjet česko-polské pohraničí, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001816
 

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi RDA a ESÚS NOVUM prostřednictvím uspořádání intenzivního kurzu polského jazyka pro manažery za účelem snížení jazykové bariéry, následovat bude stáž u projektového partnera za účelem seznámení se s polskou legislativou a výměnou zkušeností. Bude vytvořena výroční zpráva a její výsledky předneseny na výroční konferenci. Výstupem bude také slovníček odborných pojmů.

 

DOBA REALIZACE PROJEKTU:

1. 5. 2019 - 30. 4. 2020


PŘEHLED PROJEKTOVÝCH AKTIVIT:

1) Týdenní intenzivní kurz polského jazyka pro manažery RDA za účelem snížení jazykové bariéry při jednáních s projektovým partnerem (a dalšími osobami z druhé strany hranice). Výstupem kurzu bude slovník odborných pojmů, který vytvoří manažeři v rámci výuky. Slovník bude vydán v elektronické formě a bude také předán projektovému partnerovi, kterému jistě také přinese úlevu při komunikaci s českou stranou.

termín plnění: do 31.12.2020

2) 3-denní stáž u projektového partnera za účelem poznání polské legislativy, zmapování rozdílů mezi českými a polskými úřady, vzájemná výměna zkušeností, výměna kontaktů, snížení jazykové bariéry a zužitkování vědomostí nabytých na týdenním kurzu polského jazyka.

termín plnění: do 31.12.2020

3) Zpracování výroční zprávy, která bude shrnovat úspěšné projekty realizované v česko-polském pohraničí, ne kterých se RDA aktivně podílela. Výsledky z výroční zprávy budou prezentovány na výroční konferenci. V tištěné formě zde budou rozdány. Počítá se s barevným provedením, formát A4, rozsah max. 30 stran a cz-pl jazyková mutace.

termín plnění: do konání konference, nejpozději polovina února 2020

4) Výroční konference k příležitosti 20 let od založení RDA - projektový partner se bude aktivně podílet na realizaci aktivity. Zástupce ESÚS NOVUM zde bude prostor pro své přednášky. Součástí programu bude předání ocenění vybraným aktérům, kteří se nejvíce podíleli na rozvoji česko-polského příhraničí.

termín plnění: do 30.4.2020

5) Součástí projektu jsou i propagační aktivity. V rámci projektu bude vyroben česko-polský informační leták formátu A5, který usnadní další navazování kontaktů a spolupráce jak s českými, tak polskými žadateli. Projektu bude věnována speciální podstránka na www.rda-rk.cz. Propagace bude také probíhat na sociální síti Facebook.

termín plnění: po celou dobu realizace projektu


 

Projekty RDA

Aktuality
Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Můžete se kdykoliv odhlásit.
Zakladatelské organizace
Euroregion glacensis
Region Orlické hory
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz