RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie przygranicznym Ziemi Broumovskiej i Mieroszowskiej – 1. etap

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie przygranicznym Ziemi Broumovskiej i Mieroszowskiej – 1. etap

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie przygranicznym Ziemi Broumovskiej i Mieroszowskiej – 1. etap
Wnioskodawca

Miasto Meziměstí
Znak Meziměstí.jpg
Partner projektu
Gmina Mieroszów
Znak Mieroszowa.jpg
Projekt Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie przygranicznym Ziemi Broumovskiej i Mieroszowskiej – 1. etap 
Wartość budżetu 3 357 700
Dofinansowanie 2 594 600 
Opis projektu Celem wspólnego projektu było stworzenie nowej infrastruktury turystycznej na czesko-polskim pograniczu Ziemi Broumovskiej i Mieroszowskiej.

Czeski partner realizował projekt pn. "Ośrodek zdrowia i sportu Meziměstí“, którego podstawowym produktem jest nowo zbudowany kompleks z basenem pływackim o długości 25 m, basenem rekreacyjnym z atrakcjami oraz brodzikiem dla dzieci. Oprócz tego zbudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, boisko do minigolfa, stoły do ping-ponga oraz plac zabaw.

Polski partner realizował projekt „Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Mieroszowie", którego głównym celem była budowa hali sportowej zcentrum informacji.
Realizacja
04/ 2008 - 12/ 2010
strony www http://www.mezimesti.cz/
Źródło współfinansowania projektu Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, dziedzina wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności transportowej
Świadczone usługi
loga CZ PL.jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz