RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Společnými silami proti živelným pohromám

Společnými silami proti živelným pohromám

Společnými silami proti živelným pohromám
Žadatel
Město Meziměstí
Partneři projektu Obec Otovice, Gmina Mieroszów, Gmina Radków
Projekt Společnými silami proti živelným pohromám
Výše rozpočtu 196 894,57 EUR
Dotace 167 360,30 EUR
Popis projektu Předcházení krizovým situacím při živelných pohromách na česko-polské hranici je v posledních letech velice aktuální a potřebné, zvláště ochrany proti povodním. Pro tento region je spojovacím prvkem řeka Stěnava. Z Mieroszowa přitéká na Broumovsko a zpět odtéká do Polska. V současné době chybí základní informace o stavu průtoku vody v Mieroszowě, chybí včasný varovný systém o přítoku povodňové vody z polské strany. Cílem je zajistit ochranu  majetku, bezpečí osob a zdraví občanů.
Realizace 09/2017 - 10/2018
www stránky www.mezimesti.cz
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Poskytovaná činnost
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz