RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Sportujeme a bavíme se společně v česko-polském pohraničí

Sportujeme a bavíme se společně v česko-polském pohraničí

Sportujeme a bavíme se společně v česko-polském pohraničí
Žadatel
BCB Broumov z. s.
Partneři projektu Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej
Projekt Sportujeme a bavíme se společně v česko-polském pohraničí
Výše rozpočtu 712 872,08 EUR
Dotace 631 582,00 EUR
Popis projektu Náplní projektu je společná realizace sportovních a společensko-kulturních aktivit. Realizace projektu přispěje ke zvýšení intenzity a prohloubení spolupráce komunit na různých úrovních spol. života v příhraničním regionu a posílení sounáležitosti obyvatelstva Sudet se svým územím. Při spol. setkáních dojde k vytvoření nových mezilidských kontaktů a trvalých partnerství a k vzájemného poznání jazyka i kultury na obou stranách hranice.
Realizace 10/2018 - 06/2021
www stránky www.bcb-janovicky.cz
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Poskytovaná činnost
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz