RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / V Bartošovicích v Orlických horách se na sv. Václava sešlo několik desítek lidí

V Bartošovicích v Orlických horách se na sv. Václava sešlo několik desítek lidí

V Bartošovicích v Orlických horách se na sv. Václava sešlo několik desítek lidí
Již několik let se Obec Bartošovice v Orlických horách snaží o obnovu areálu hřbitova a kostela sv. Máří Magdaleny v centru obce. Na začátku zde tu byly poválené zanedbané náhrobní desky bývalých německých obyvatel, rozbitá hřbitovní zeď, rozbořené vstupní brány, do kostela teklo.. Jelikož se jedná o kulturní památku ČR, její obnova byla o to složitější. V této malé příhraniční obci v současné době žije kolem 200 obyvatel. Z vlastního rozpočtu by tak náročnou akci financovat nemohla, proto práce probíhaly v několika etapách za finanční podpory EU prostřednictvím Euroregionu Glacensis, Ministerstva kultury, Královéhradecké kraje i soukromých dárců.
 
Naše agentura se podílela na zpracování i realizaci dvou mikroprojektů (Nezapomínáme - 1. etapa, reg č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000368Nezapomínáme - 2. etapa, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000923), díky nimž vzniklo pietní místo, byla zrekonstruována část ohradní zdi, vstupní brána a byly zakoupeny mříže do vstupních bran.
 
Na závěrečnou akci k příležitosti ukončení projektu Nezapomínáme - 2. etapa se přišlo podívat na svátek sv. Václava několik desítek lidí. Pan starosta obce Bartošovice v Orlických horách Kostas Kotanidis přítomným vyprávěl celý příběh o historii místa, který si můžete přečíst v českém, polském i německém jazyce ve vstupní bráně. Když budete mít štěstí, budete moci nahlédnout i do kostela, který má úžasnou atmosféru!
 
Pokud přijedete s malými dětmi, rozhodně nevynechejte návštěvu hřiště, které je hned vedle areálu kostela. Znalci místních turistických atraktivit zde poznají Ledříčkovu skálu, tvrz Hanička, rozhlednu na Anenském vrchu, repliku československého sloupu a další. Jistě Vás to bude motivovat k dalšímu putování po Orlických horách.
Akce se zúčastnilo několik desítek lidí
Akce se konala za finanční podpory EU prostřednictvím Euroregionu Glacensis
Areál kostela sv. Máří Magdaleny se vstupní bránou
Pietní místo
Obnovená severní brána
Část pietního místa a nově opravená barokní vstupní brána
Interiér kostela sv. Máří Magdaleny
Interiér kostela sv. Máří Magdaleny
Foto: Mgr. Michaela Prouzová
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz