RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / V Deštném v Orlických horách se konalo mezinárodní hasičské školení

V Deštném v Orlických horách se konalo mezinárodní hasičské školení

V Deštném v Orlických horách se konalo mezinárodní hasičské školení
V Deštném v Orlických horách se v sobotu 9. 12. 2017 uskutečnilo mezinárodní hasičské školení, kterého se zúčastnili členové JSDH Deštné v Orlických horách, JSDH Orlické Záhoří, OSP Plawnica a OSP Domaszków. Velitel JSDH Deštné v Orlických horách Petr Hájek seznámil přítomné s hasičským systémem v České republice, informacemi o deštenské jednotce, prezentovány byly také fotografie ze zásahů, statistiky zásahů a podobně. Dle očekávání se potvrdilo, že se záchranný systém na obou stranách hranice výrazně liší, především co do způsobu financování, druhů jednotek požární ochrany nebo počtu jejich členů. Po školení následovala prohlídka technického vybavení JSDH Deštné v Orlických horách. Polskou delegaci například zaujalo stabilizační lehátko pro raněné nebo plastové nášlapy na žebříku. 
V rámci setkání byly domluveny detaily potřebné k výrobě společné mapy, kterou zajišťuje projektový partner gmina Bystrzyca Kłodzka. Mapa bude následně v elektronické podobě umístěna na flash disky, které nechala vyrobit obec Deštné v Orlických horách a na společném školení je velitelům jednotek předala. Obec Orlické Záhoří z ní nechá vyrobit velké nástěnné mapy, které budou dotčené jednotky využívat pro společné zásahy. Do ukončení realizace projektu Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách, reg. č. CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000899 budou na flash disky umístěny i další potřebné dokumenty pro společný zásah. Kromě společné podrobné mapy např. kontakty na velitele jednotek, adresy, systém informování, česko-polský hasičský slovníček a další. V neposlední řadě bude zakoupena nová technika, která bude vyzkoušena v rámci dalšího společného cvičení, které se uskuteční na jaře v Orlickém Záhoří.
Mezinárodní hasičské školení v Deštném
Příprava společné mapy
Mezinárodní hasičské školení v Deštném
Ukázka technického vybavení
Ukázka technického vybavení
Ukázka technického vybavení
Ukázka technického vybavení
Ukázka technického vybavení
Závěrečné foto JSDH Deštné v Orlických horách, OSP Plawnica a OSP Domaszków
Foto: Mgr. Michaela Prouzová
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz