RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Aktuality / V Náchodě začíná obnova Malých lázní v Bělovsi

V Náchodě začíná obnova Malých lázní v Bělovsi

V Náchodě začíná obnova Malých lázní v Bělovsi

Město Náchod, vedoucí partner projektu Aqua Mineralis Glacensis, provedlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací investiční části projektu, kterou je obnova Malých lázní v Bělovsi viz vizualizace.

S vítězem veřejné zakázky firmou GREEN PROJECT s.r.o. byla v říjnu podepsána smlouva o dílo. Do konce letošního roku se plánuje demolice stávajícího objektu. Termín dokončení stavby je stanoven na září roku 2018. Projektovou dokumentaci zpracoval ATELIER TSUNAMI s.r.o. Dalšími partnery projektu jsou Město Hronov, Gmina Kudowa Zdrój a Gmina Miejska Duszniki Zdrój. Město Hronov stejně jako vedoucí partner již zahájilo stavební práce na své části projektu. Polští partneři projektu vybírají zhotovitele svých staveb.

loga

Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Zdroj: Město Náchod

Vizualizace
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz