RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym

Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym

Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym
Wnioskodawca
Správa Krkonošského národního parku
Partner projektowy

Karkonoski Park Narodowy

Tituł

Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym

Dotacja 475 327,57 EUR
Opis projektu Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania parkiem. Aby ułatwić podejmowanie decyzji w sprawie kierowania strumieni turystów, opracowano studium społeczno-gospodarcze dotyczące ruchu turystycznego w Karkonoszach. Następnie przygotowano wspólną strategię zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym, umożliwiającą skuteczną współpracę w planowaniu wspólnych procedur postępowania oraz w wyznaczaniu celów w dziedzinie ochrony przyrody w regionie Karkonoszy.
Realizacja 06/2017 – 12/2020
Strony www https://www.krnap.cz/
Żródło współfinansowania projektu Interreg V-A 2014-2020
Logo_cz_pl_eu_barevne
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz