RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Zintensyfikowanie usług w zakresie informacji i straży parku w Karkonoszach

Zintensyfikowanie usług w zakresie informacji i straży parku w Karkonoszach

Zintensyfikowanie usług w zakresie informacji i straży parku w Karkonoszach
Wnioskodawca
Správa Krkonošského národního parku
Partner projektowy

Karkonoski Park Narodowy

Tituł

Zintensyfikowanie usług w zakresie informacji i straży parku w Karkonoszach

Dotacja 19 751,50 EUR
Opis projektu

Projekt wynikał ze stałej potrzeby podnoszenia jakoœci œwiadczenia usług informacyjnych dla osób odwiedzajšcych Karkonoski Park Narodowy oraz usług w zakresie ochrony parku. Zadania te wykonujš strażnicy obu częœci parków narodowych. Pogłębili oni swojš wiedzę i fachowoœć, co zaowocuje w ich codziennej pracy na terenie Karkonoszy. Koniecznoœć stosowania takich samych rozwišzań w opiece nad Karkonoszami wymaga od obu partnerów podejmowania wspólnych działań w zakresie ochrony i rozwoju pracowników, co wpłynie na lepszš jakoœć usług œwiadczonych turystom.

Realizacja 05/2019 – 04/2020
Strony www https://www.krnap.cz/
Żródło współfinansowania projektu Interreg V-A 2014-2020, FMP Euroregionu Glacensis
loga-s-rameckem-jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz