RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Zintensyfikowanie usług w zakresie informacji i straży parku w Karkonoszach

Zintensyfikowanie usług w zakresie informacji i straży parku w Karkonoszach

Zintensyfikowanie usług w zakresie informacji i straży parku w Karkonoszach
Wnioskodawca
Správa Krkonošského národního parku
Partner projektowy

Karkonoski Park Narodowy

Tituł

Zintensyfikowanie usług w zakresie informacji i straży parku w Karkonoszach

Dotacja 19 751,50 EUR
Opis projektu

Projekt wynikał ze stałej potrzeby podnoszenia jakości świadczenia usług informacyjnych dla osób odwiedzających Karkonoski Park Narodowy oraz usług w zakresie ochrony parku. Zadania te wykonują strażnicy obu części parków narodowych. Pogłębili oni swoją wiedzę i fachowość, co zaowocuje w ich codziennej pracy na terenie Karkonoszy. Konieczność stosowania takich samych rozwiązań w opiece nad Karkonoszami wymaga od obu partnerów podejmowania wspólnych działań w zakresie ochrony i rozwoju pracowników, co wpłynie na lepszą jakość usług świadczonych turystom.

Realizacja 05/2019 – 04/2020
Strony www https://www.krnap.cz/
Żródło współfinansowania projektu Interreg V-A 2014-2020, FMP Euroregionu Glacensis
loga-s-rameckem-jpg
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz