RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / Reference / Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu
Žadatel
Województwo Dolnośląskie
Partneři projektu Královéhradecký kraj, Gmina Radków
Projekt V rámci projektu byla naplánovaná modernizace regionálních a lokálních silničních úseků po obou stranách hranice, za účelem zvýšení turistické atraktivity polsko-českého příhraničí v oblasti Broumovského výběžku a wałbrzysko-kłodzkého regionu. Zlepšení dopravní přístupnosti cílových oblastí projektu bude faktorem ovlivňujícím zvýšení  počtu turistů navštěvujících tuto oblast, a nepřímo také zvýšení zaměstnanosti v tomto sektoru lokální ekonomiky.
Výše rozpočtu 11 414 888,37 EUR
Dotace  9 702 654,00  EUR
Popis projektu Realizace projektu přispěje ke zvýšení endogenního potenciálu území, zvýší se dostupnost k přírodním a kulturním zdrojům Orlických hor a části Kladského regionu. Zlepšením dopravní dostupnosti cílové oblasti se navýší počet turistů a v součinnosti s tím se podpoří zaměstnanost především v odvětví turistiky regionálního hospodářství.
Realizace 01/2017 - 12/2020
www stránky www.kr-kralovehradecky.cz
Zdroj spolufinancování projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Poskytovaná činnost
Povinná publicita
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz