RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Zasady korzystania

Zasady korzystania

Strony internetowe prowadzi www.rda-rk.cz spółka RDA - dobrovolné regionální sdružení Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionu Glacensis a Dobrovolný svazek obcí Regionu Orlické hory (zwana dalej Operatorem stron), która jest zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz. U. o prawach autorskich (ustawa autorska) uprawniona do wykonywania praw majątkowych do tych stron internetowych.  Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części treści, wyglądu lub kodu programowego stron internetowych.
 
Operator stron niniejszym wydaje zasady użytkowania stron internetowych www.rda-rk.cz (dalej Zasady). Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich osób, które planują korzystać z danych stron www.rda-rk.cz.
 
Bez zgody Operatora stron zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w rozwiązania techniczne lub zawartość stron www.rda-rk.cz. Operator stron posiada wyłączne prawo do podejmowania decyzji w sprawie zmiany, usunięcia lub uzupełnienia jakiejkolwiek części tych stron.
 
Niektóre informacje umieszczone na stronach www.rda-rk.cz Operator stron pobiera z innych źródeł, które uważa za wiarygodne. Operator stron jednak w żadnym przypadku nie odpowiada za prawidłowość i aktualność zamieszczonych informacji.
 
Wszystkie informacje umieszczone na tych stronach mają wyłącznie charakter informacyjny.
 
Niniejsze Zasady może zmieniać lub uzupełniać wyłącznie Operator stron. Stosunki prawne, które powstały pomiędzy Operatorem stron a użytkownikiem niniejszych stron przed zmianą lub unieważnieniem Zasad, podlegają wersji ważnej na dzień zaistnienia tych stosunków.
 
Zasady użytkowania stron www.rda-rk.cz opublikowano 15. 6. 2011 r. i od tego dnia są ważne i obowiązujące.
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz