RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Usługi

Usługi

Doradztwo w zakresie dotacji

Chętnie przekażemy Państwu informacje nt. aktualnego stanu wykorzystania środków z różnych programów pomocowych oraz doradzimy przy wyborze właściwego programu dla Państwa przedsięwzięcia. Realizując tego typu działania opieramy się o ponad dziesięcioletnie doświadczenia w zakresie doradztwa dotyczącego dotacji oraz wieloletniej ścisłej współpracy z instytucjami udzielającymi dofinansowanie ze środków publicznych. 
Obszar doradztwa w zakresie dotacji obejmuje:
 • Udzielanie informacji nt. programów pomocowych i grantów finansowanych ze źródeł krajowych i unijnych
 • Działalność doradczą w zakresie przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych UE oraz innych mechanizmów, takich jak np. Mechanizmy Finansowe EOG/Norwegia lub Program Współpracy Szwajcarsko-Czeskiej, grantów i dotacji z funduszy RCz.
 • Poszukiwanie i dobór odpowiedniego programu pomocowego dla danego przedsięwzięcia oraz ocena możliwości pozyskania dofinansowania
 • Ocenę możliwości przedsięwzięć biznesowych i regionalnych pod kątem przyszłego kierunku przedsięwzięć inwestycyjnych i ich zabezpieczenia finansowego

 

Opracowanie wniosku o dofinansowanie

Usługi w zakresie opracowywania projektów i wniosków aplikacyjnych stanowią już od 2000 roku główny przedmiot działalności naszej agencji, a więc w zakresie tej działalności posiadamy kilkunastoletnie doświadczenia. W tym zakresie oferujemy kompleksowy pakiet usług począwszy od kształtowania przedsięwzięcia projektowego po złożenie opracowanego wniosku aplikacyjnego.
W zakresie opracowywania wniosku o dofinansowanie oferujemy poniższe usługi:
 • Konsultacje w czasie kształtowania przedsięwzięcia wnioskodawcy pod kątem zgodności z zasadami danego programu pomocowego
 • Ocena potencjalnych wariantów przygotowania pod względem zasad programu pomocowego
 • Zapewnienie komunikacji z instytucją udzielającą dofinansowanie
 • Opracowanie wniosku, budżetu projektu, analizy ekonomicznej i innych właściwych załączników
 • Skompletowanie wniosku i załączników
 • Przekazanie wniosku i załączników w siedzibie danego urzędu
 • Obrona projektu przez instytucją udzielającą dofinansowanie

 

Zarządzanie projektem

Nasza agencja świadczy kompleksową obsługę doradczą w trakcie realizacji projektu. W ramach obsługi doradczej stosujemy indywidualne podejście oraz zasadę ścisłej współpracy prowadzącą do spełnienia niezbędnych formalności w celu wykorzystania dofinansowania. Obsługą w zakresie zarządzania projektami zajmują się wykwalifikowani pracownicy posiadający bogate doświadczenia teoretyczne i praktyczne.
W zakresie zarządzania projektami oferujemy poniższe usługi:
 • Kontrola realizacji obowiązków wynikających z umowy o udzieleniu dofinansowania
 • Opracowywanie bieżących i częściowych raportów sprawozdawczych, w tym wniosków o płatność
 • Monitoring merytorycznej, czasowej i finansowej realizacji projektu oraz zadań ustalonych na  spotkaniach roboczych
 • Obecność i udział w dniach kontrolnych
 • Zapewnienie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu realizacji projektu
 • Konsultowanie działań projektu z organem kontroli
 • Kontrola dokumentów księgowych (protokołów zdawczo-odbiorczych, faktur, zamówień i umów) pod kątem elementów formalnych w odniesieniu do wymogów programu pomocowego
 • Nadzór nad realizacją działań promocyjnych projektu – przestrzeganie zasad promocji i oznakowania wizualnego
 • Opracowanie końcowego raportu sprawozdawczego, w tym wniosku o płatność
 • Opracowywanie raportów z trwałości projektu

 

Inne usługi

Nasza agencja oferuje Państwu również inne poniższe usługi:
 • Doradztwo i konsultacje w czasie kształtowania strategii rozwoju regionalnego
 • Pośredniczenie w kontaktach lub reprezentowanie gmin i miast w rozmowach z urzędami centralnymi, urzędami administracji państwowej, funduszami i fundacjami
 • Organizacyjna i prezentacyjna obsługa kongresów, seminariów, szkoleń, konferencji prasowych, w tym usługi z tym związane
 • Przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i publikacji
 • Tłumaczenia pisemne i ustne 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz