RDA
The platform for cross-border
regional developmen
Homepage / About us / Basic information

Basic information

Name
Abbreviated name
Contact person
Legal form
Members of group

Authorities


Legal formEstablishment date
Head office
Affiliated branches               

Telephone
Fax
website
e-mail
Registr.number
DIČ
Bank account
Regional Development Agency
RDA
Ing. Iva Paukertová, director
interest group of corporate body
Euroregion Borderland of Bohemia, Moravia and Kłodzko – Euroregion Glacensis Voluntary Union of municipalities of the Eagle mountains region
director
RDA interest group committee
auditing committee
association of group
reg. Okresním úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 17. 8. 2000 pod č.j.  vv.spr. 427/00/HS v doplnění registrovaném KÚ Královéhradeckého kraje ze dne 17.4.2007 pod č.j. 5522/VZ/2007
17.8.2000
Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, 516 01
Trutnov, Bulharská 65, 541 01
Broumov, Klášterní  1, 550 01
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24
+420 494 535 095
+420 494 535 095
www.rda-rk.cz
info@rda-rk.cz
70157855
CZ70157855
Komerční banka a.s., Rychnov n. Kn., account number   78-9303950207/0100
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign and CMS animato.pnganimato.cz