RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / O agencji / Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Nazwa
Nazwa skrócona
Reprezentacja
Forma prawna
Członkowie stowarzyszenia

Organy stowarzyszenia
Forma prawna



Data powstania
Siedziba
Placówka terenowa              

Telefon do kontaktu
Fax do kontaktu
strony www
e-mail
Regon
NIP
Bank
Regional Development Agency
RDA
Ing. Iva Paukertová, dyrektor
stowarzyszenie osób prawnych
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Dobrowolny Związek Gmin Region Orlické hory
dyrektor
rada stowarzyszenia RDA
komisja rewizyjna
stowarzyszenie
reg. Okresním úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 17. 8. 2000 pod č.j. vv.spr. 427/00/HS v doplnění registrovaném KÚ Královéhradeckého kraje ze dne 17.4.2007 pod č.j. 5522/VZ/2007
17.8.2000
Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, 516 01
Trutnov, Bulharská 65, 541 01
Broumov, Klášterní  1, 550 01
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24
+420 494 535 095
+420 494 535 095
www.rda-rk.cz
info@rda-rk.cz
70157855
CZ70157855
Komerční banka a.s., Rychnov n. Kn., nr rachunku  78-9303950207/0100
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz