RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / O agentuře / Základní informace

Základní informace

Název
Zkrácený název
Zastoupení
Právní forma
Členové sdružení

Orgány sdruženíPrávní forma


Datum vzniku
Sídlo
Detašovaná pracoviště              

Kontaktní telefon
Kontaktní fax
www.stránky
e-mail

DIČ
Bankovní spojení
Regional Development Agency
RDA
Ing. Iva Paukertová, ředitelka
zájmové sdružení právnických osob
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory
ředitelka
výbor sdružení RDA
revizní komise
zájmové sdružení
reg. Okresním úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 17. 8. 2000 pod č.j.  vv.spr. 427/00/HS v doplnění registrovaném KÚ Královéhradeckého kraje ze dne 17.4.2007 pod č.j. 5522/VZ/2007
17.8.2000
Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, 516 01
Trutnov, Bulharská 65, 541 01
Broumov, Klášterní  1, 550 01
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24
+420 494 535 095
+420 494 535 095
www.rda-rk.cz
info@rda-rk.cz
70157855
CZ70157855
Komerční banka a.s., Rychnov n. Kn., č.ú.  78-9303950207/0100
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz