RDA
Platforma pro rozvoj
příhraničních regionů
Domovská stránka / O agentuře / Zakladatelé

Zakladatelé

Euroregion Glacensis

EUROREGION GLACENSIS

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst, městysů, obcí a krajů působící na česko-polské hranici. Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení se nachází v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát české části.

Na polské straně je sídlo v Kłodzku. Euroregion Glacensis představuje rozlohou největší sdružení obcí působící na česko-polské hranici, kde je jedním ze šesti euroregionů. K počátku roku 2011 má česká část 101 členských měst a obcí a členy jsou zároveň krajské samosprávy Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje, na jejichž území sdružení působí.

Hlavní činností euroregionu je podpora rozvoje česko-polského příhraničního území v mnoha oblastech, mezi nimi např. územní plánování, spolupráce v oblasti hospodářství a obchodu, zachování a zlepšování životního prostředí, rozvoj turistiky nebo řešení infrastruktury pro překračování hranic po vstupu do schengenského prostoru. Euroregion Glacensis zároveň spravuje tzv. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–PR 2007–2013 (CBC Phare, INTERREG IIIA), v rámci kterého jsou poskytovány dotace na drobné projekty přeshraničního charakteru typu people-to-people.

Název Euroregionu Glacensis je odvozen od středověkého latinského pojmenování Kladského pomezí. Téměř na celém území euroregionu se nacházejí zajímavé přírodní a krajinné oblasti, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu.
Region Orlické hory

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory (DSO ROH)

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory se sídlem v Deštném v Orlických horách byl založen v roce 1992. V současné době svazek slučuje 23 malých horských a podhorských obcí z oblasti Orlických hor převážně z okresu Rychnov nad Kněžnou. Jednotlivé obce se snaží prostřednictvím DSO ROH prosazovat své potřeby a aktivity, společně řeší problémy v oblasti cestovního ruchu, dopravy, nakládání s odpadky, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje a sociální infrastruktury.

Vzhledem ke své působnosti při státní hranici s Polskem DSO ROH aktivně rozvíjí spolupráci s příhraničními obcemi na polské straně hranice. Jednotlivé obce spolupracují s polskými partnery při pořádání kulturních a zájmových projektů. DSO ROH je jedním ze zakládajících členů Euroregionu Glacensis, který je v současné době významným partnerem k rozvoji celé oblasti.

Důležitým mezníkem rozvoje území Orlických hor bylo dokončení výstavby silničního hraničního přechodu v Orlickém Záhoří spolu s opravou přístupových komunikací k přechodu, které byly financovány z předvstupních programů CBC Phare v letech 2002 – 2004. Došlo tak k důležitému napojení celého regionu na Polsko.

Za svoji existenci DSO ROH realizoval mnoho společných projektů, zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Jednalo se například o projekty Cyklotrasy do Orlických hor a navazující Cyklobusy do Orlických hor. Dále pak Trasy pro lyžařskou turistiku a marketingový projekt Kačenčina pohádková říše, která si dala za cíl zpříjemnit návštěvníkům pobyt v Orlických horách pohádkou. Úspěšné se také staly Sezónní turistické noviny. 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz