Homepage / O agencji / Słowo wstępne dyrektora

Słowo wstępne dyrektora

Spółka Regional Development Agency,

znana jako RDA,  powstała 17.8.2000 r. Misją Agencji jest wspomaganie i koordynowanie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego obszaru Euroregionu Glacensis ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej z Polską.
Jedną z podstawowych form działalności jest przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE, programów pomocowych RCz, fundacji oraz innych grantów. RDA skupia swoje działania w szczególności w dziedzinach rozwoju współpracy transgranicznej, turystyki, infrastruktury transportowej służącej do przekraczania granicy, środowiska naturalnego, sportu i kultury fizycznej, edukacji i rozwoju obszarów wiejskich.
W praktyce oznacza to ścisłą współpracę naszych pracowników szczególnie z sektorem non-profit. Naszą wartością dodaną jest bardzo dobra znajomość lokalnych realiów istniejących na terenie przygranicznym Euroregionu Glacensis oraz znajomość funkcjonowania polskich samorządów. Umiejętność porozumiewania się w języku polskim stanowi kolejną przesłankę do specjalizowania się w transgranicznych programach pomocowych z Polską.
Indywidualne podejście do rozwiązywania konkretnych kwestii stanowi podstawowe credo naszej pracy. Przeszło dwadziesięcioletnie doświadczenia w prowadzeniu agencji oraz wiele pomyślnie zakończonych projektów o wartości dofinansowania ponad 3,5 mld stworzyły z nas dobrą i wysokiej jakości markę. Nie boję się więc stwierdzić, że RDA jest prawdziwą platformą rozwoju regionów przygranicznych.   
 
 
Ing. Iva Paukertová
dyrektor RDA
Ing. Iva Paukertová, ředitelka RDA
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz