RDA
Platforma rozwoju
regionów przygranicznych
Homepage / Referencje / Projekty RDA / Sieć rozwoju regionalnego Euroregionu Karpackiego - szanse dla Ukrainy

Sieć rozwoju regionalnego Euroregionu Karpackiego - szanse dla Ukrainy

Visegrad Fund_šíře 250
 
Projekt je realizován prostřednictvím International Visegrad Fund http://visegradfund.org/ v rámci programu Visegrad 4 Eastern Partnership Extended Standard Grants pro­gram.
 
Agentura RDA se stala partnerem podpořeného projektu s názvem „Síť regionálního rozvoje Karpatského euroregionu - možnosti pro Ukrajinu", který je podpořen z mezinárodního Visegrádského fondu. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj Euroregionu Karpaty posílením role místních rozvojových agentur v jeho ukrajinské části s využitím zkušeností z příhraničních regionů zemí Visegrádské čtyřky.  
 

Základní data o projektu:

Název projektu:
Síť regionálního rozvoje Karpatského euroregionu - možnosti pro Ukrajinu
Trvání projektu:
12 měsíců (květen 2013 - duben 2014)
Poskytovatel dotace:
International Visegrad Fund
Program:
Visegrad 4 Eastern Partnership Extended Standard Grants pro­gram
Celkový rozpočet:
69.955 EUR
Dotace:
62.950 EUR (89,99%)

Příjemce:

Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine"
Halytskyy, 40, Staryy Sambir, 82000, UA
Tel.: + 380 979 512 558
Fax:  + 380 322 357 574
e-mail: eku@ukr.net
www.euroregionkarpaty.com.ua 
ERKarpacki_šíře 150

Partner 1:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Rynek, 5, 35-064 Rzeszow, PL
Tel.: +48 178 525 205
Fax:  +48 178 622 073
e-mail: dlasek@karpacki.pl
www.karpacki.pl

 

 
 
Svidnik_logo_OK

Partner 2:

 
                       Regionálna rozvojová agentúra Svidnik
                       MUDr. Pribulu, 1, 08-901 Svidnik, SK
                       Tel.: +421 547 881 392
                       Fax: +421 547 881 390
                       e-mail: rrask@vl.sk
                       www.rrasvidnik.sk
 
logo RDA.jpg

Partner 3:

 
                       Regional Development Agency
                       Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, CZ
                       Tel.: +420 494 535 095
                       Fax: +420 494 535 095
                       e-mail: jaroslav.stefek@rda-rk.cz
                       www.rda-rk.cz

 

Cíl:

 
Cílem projektu je vytvoření předpokladů pro systém místního rozvoje v ukrajinské části Euroregionu Karpat posílením role místních rozvojových agentur a s využitím zkušeností z příhraničních regionů Visegrádské čtyřky.
 

Aktivity:

 
- zahajovací konference ve Lvově
- organizace studijní návštěvy Polska a Slovenské republiky,
- semináře a workshopy pro ukrajinské zástupce místních rozvojových agentur,
- vývoj strategického plánu pro tři ukrajinské místní rozvojové agentury,
- publikace analýz a doporučení pro ukrajinské místní rozvojové agentury,
- propagační činnost.
 

Očekávané výsledky:

 
- bude vytvořena síťová spolupráce a databáze ukrajinských místních rozvojových agentur,
- zlepšením kvalifikace zástupců místních rozvojových agentur,
- přenos best practise (osvědčených postupů) ze zemí Visegrad 4 pro regionální rozvoj na Ukrajině.
 
 
 

 

REALIZACE PROJEKTU

 

 

 

Zahajovací konference v ukrajinském Lvově

 
První aktivitou, která se v rámci projektu uskutečnila, bylo setkání projektových partnerů a zahajovací konference, vše ve dnech 6. - 7. 6. 2013 v ukrajinském Lvově. Zástupci agentury RDA v průběhu této cesty na Ukrajinu navštívili také polského partnera projektu - Sdružení Karpatského Euroregionu Polska, který sídlí ve městě Rzeszów. Zde se seznámili s pracovníky euroregionu a s jejich rozsáhlou projektovou a přeshraniční činností. Společně poté pokračovali do města Lvov, kde se mělo uskutečnit pracovní setkání partnerů. Na společné schůzce byl představen projekt a byly diskutovány záležitosti týkající se harmonogramu aktivit, otázka zapojení partnerů do aktivit v projektu a podoba znění partnerské dohody, jež bude uzavřena s hlavním koordinátorem projektu, kterým je Sdružení samospráv Euroregion Karpaty – Ukrajina.
 
Partneři z ČR, SK a PL jsou do projektu aktivně zapojeni. Zajistí účast expertů na zahajovací konferenci, a zejména budou na základě požadavků hlavního koordinátora projektu zpracovávat analýzu současného stavu regionálních rozvojových agentur v daném státě. Zjištěné výsledky budou poté prezentovat na seminářích v karpatských regionech Ukrajiny a následně se účastní závěrečné konference, která zrekapituluje dosažené výsledky projektu.
 
 
Následující den 7. 6. 2013 proběhla zahajovací konference společného projektu. Úvodních slov se ujali hlavní představitelé jednotlivých projektových partnerů. Následoval příspěvek výkonné ředitelky ukrajinské části Euroregionu Karpaty paní Lytvyn, která seznámila přítomné zástupce rozvojových agentur v UKR s náplní a cílem tohoto projektu. Poté byly prezentovány jednotlivými partnery příspěvky na téma zkušenosti regionálních rozvojových agentur v ČR, SK a PL a uváděny příklady dobré praxe. Po tomto bloku příspěvků následovala tisková konference, u které byli přítomni zástupci místního tisku i televize. V druhém a konečném bloku zazněly příspěvky od ukrajinských zástupců z rozvojových agentur a z vysokých škol. Po prostoru na případné dotazy byla konference ukončena. Následoval pozdní oběd, při kterém partneři provedli zhodnocení setkání a konference.
 
Jaroslav Štefek, ředitel RDA, k tomuto dodal: „Jsem velice potěšen, že byla pro tento projekt vybrána zrovna naše agentura RDA. Nutno říci, že v České republice je mnoho jiných rozvojových agentur, zejména na krajských úrovních, ale RDA je jedna z mála agentur na euroregionální úrovni. Bereme to jako zajímavé poznání a příležitost seznámit se a vyměnit si zkušenosti s našimi partnery z Polska a Slovenska. Co se týká ukrajinského partnera, tak tam je to naopak. V tomto projektu je vzhlíženo především na nás a my budeme předávat naše zkušenosti. V následujících měsících se budeme účastnit sérií seminářů, kde budeme prezentovat vývoj a aktuální stav sítě rozvojových agentur v České republice a dále také zejména naše vlastní zkušenosti s přípravou a realizací projektů. Ukrajina není členem Evropské unie, a tudíž nemá k dispozici rozsáhlé evropské dotační podpory jako Česká republika. Je tu ale jedna výjimka, která je srovnatelná s naším tehdejším Phare CBC, a to podpory pro přeshraniční aktivity. A právě naše agentura se na přeshraniční projekty specializuje a díky třináctileté historii máme našim partnerům opravdu co předat.“ 
 

Galerie Zahajovací konference v Lvově

Zahajovací konference v Lvově_1
Zahajovací konference v Lvově_2
Zahajovací konference v Lvově_3
Zahajovací konference v Lvově_4
 

 

Závěrečná konference v Rzeszowe – prezentace výsledků společného projektu, podepsání Deklarace o partnerské spolupráce

 
 
V polském Rzeszowe se dne 25. dubna 2014 konala závěrečná konference, jejímž cílem byla prezentace výsledků společného projektu, a to:
 
1) vytvořené sítě spolupráce 50 místních rozvojových agentur z Ukrajiny – potenciálních partnerů pro polské, slovenské a české regionální rozvojové agentury,
2) uskutečněné analýzy činnosti regionálních rozvojových agentur v Polsku, na Slovensku a v České republice a také na Ukrajině, a doporučení pro ukrajinské instituce vypracovaných na základě této analýzy,
3) zpracovaných strategických plánů pro tři ukrajinské místní rozvojové agentury,
4) výsledků 10 školení pro 200 zástupců ukrajinských místních rozvojových agentur,
5) propagace best practices v oblasti místního rozvoje v zemích Visegrádské čtyřky.
 
        DSC02770_šíře 250    DSC02793_šíře 250                                
 
Před zahájením samotné konference proběhlo setkání se zástupci regionálních mass medií.
 
        DSC02814_šíře 250       DSC02817_šíře 250                                                                                                
 
 
Picture 039_šíře 250Součástí konference bylo také podepsání Deklarace o partnerské spolupráci, jejímž cílem je zřízení neformální sítě pro prohloubení čtyřstranné spolupráce v rámci Karpatského Euroregionu a Euroregionu Glacensis. Smluvní strany Deklarace - Sdružení samospráv „Euroregion Karpaty-Ukrajina“ - Volodymyr Horbovyy, předseda správní rady, Sdružení Karpatského Euroregionu Polska (Polsko) - Józef Jodłowski, předseda správní rady, Regionální rozvojová agentura Svidník (Slovenská republika) - Miron Mikita, ředitel a Regional Development Agency (Česká republika) - Jaroslav Štefek, ředitel, plánují další spolupráci v následujících oblastech: výměna zkušeností a best practices v oblasti regionálního rozvoje v rámci Karpatského Euroregionu a Euroregionu Glacensis, společná propagace potenciálů a podpora politik vyvíjených oběma institucemi na národní a mezinárodní úrovni, společné hledání možností pro další podporu místních/regionálních rozvojových agentur v rámci sítě spolupráce, efektivní využití evropských fondů pro realizaci společných projektů v oblasti místního/regionálního rozvoje a přeshraniční a meziregionální spolupráce.
 

Galerie Závěrečná konference v Rzeszowe

DSC02770
DSC02778
DSC02787
DSC02789
DSC02793
DSC02808
DSC02848
DSC02585
Strony: 1 2 3 
cz pl
Unia Europejska
Euroregion Glacensis
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Regional Development Agency, znana jako RDA, we współpracy z partnerem Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje wspólny projekt „RDA – platforma rozwoju regionów przygranicznych“ w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Główny przedmiot projektu stanowi ocena dziesięcioletniej działalności RDA.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Tytuł projektu:
RDA – platforma rozwoju regionów przygranicznych, CZ.3.22/3.3.02/10.01874
Czas trwania projektu:
10 miesięcy (maj 2010 – luty 2011)
Udzielający dofinansowania:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
Program:
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz-RP, oś priorytetowa: 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, dziedzina wsparcia: 3.3. Fundusz Mikroprojektów, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR
Całkowity budżet:
34.665,20 EUR
Dofinansowanie:
29.400,--EUR (85%)
Logo RDA

Beneficjent:

Regional Development Agency
Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 535 095
Fax: 485 152 791
e-mail: info@rda-rk.cz
www.rda-rk.cz 
Euroregion Glacensis

Partner:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko
Tel.: +48 748 677 130
Fax: +48 748 659 166
e-mail: biuro@eg.ng.pl
www.euroregion-glacensis.ng.plSpółka RDA powstała w 2000 roku jako organizacja obsługująca jednorazowo program przedakcesyjny CBC Phare SFMP 99. W 2010 roku upłynęło 10 lat od jej powstania. Na tle tego wydarzenia realizowano projekt pod nazwą. "RDA - platforma rozwoju regionów przygranicznych", którego  celem była ocena korzyści wynikających z funkcjonowania RDA w tym okresie. Od 2010 roku RDA posługuje się nowym logo.
 
Do głównych rodzajów działalności RDA należy wspieranie współpracy transgranicznej w jedności europejskiej, dążenie do rozwoju przyjaźni oraz wzajemnie korzystnych kontaktów i relacji na różnych szczeblach pomiędzy Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską poprzez realizację wspólnych projektów. Podstawowych celem tego dobrowolnego stowarzyszenia regionalnego jest usuwanie nierówności pomiędzy regionami przygranicznymi, prowadzące do stopniowego zrównywania rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wkracza ono w ten sposób we wszystkie kulturowe, społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne obszary życia mieszkańców, w szczególności w najbliższym obszarze czesko-polskiego pogranicza.
 
Na przestrzeni swojego dziesięcioletniego istnienia RDA zdobyła ważne miejsce na polu agencji rozwoju. Teraz kończy się ważny etap istnienia RDA i należy patrzeć w przyszłość i dostosować się do aktualnego rozwoju polityki w zakresie dotacji. A więc w ramach projektu RDA zaprezentowała nowy wizerunek. Zaprezentowano nowe logo, motto RDA, materiały promocyjne oraz drobne gadżety promocyjne. Dla pomyślnie zrealizowanych projektów wykonano oddzielne roll-upy służące ich prezentacji na różnych wspólnych spotkaniach.
 
W ramach projektu „RDA – platforma rozwoju regionów przygranicznych“ przy okazji 10. rocznicy powstania spółki w dniach 2-3 września 2010 roku zorganizowano Międzynarodową Konferencję połączoną z późniejszym spotkaniem towarzyskim.

Międzynarodowa polsko-czeska konferencja odbyła się w obiekcie nowo zbudowanego Teatru Miejskiego i Centrum Społecznego UFFO w Trutnovie, dla którego była pierwszym ważnym wydarzeniem. Konferencja stanowiła mile widzianą okazję do oceny dotychczasowej działalności RDA, stanu obecnego i jej przyszłego rozwoju. Program obejmował w szczególności ocenę korzyści wynikających z działalności RDA dla poszczególnych regionów z różnych punktów widzenia i aspektów oraz prezentację realizowanych projektów. Uczestnicy mieli okazję do wymiany swoich doświadczeń w zakresie nawiązywania partnerstw, przygotowania i realizacji polsko-czeskich projektów oraz wizji przyszłych wzajemnych stosunków.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy wyjechali do Ośrodka Sportu i Rekreacji BRET w pobliskim Prkennym Dole pod Žacléřem, gdzie w godzinach późnopopołudniowych zorganizowano wspólne zajęcia sportowe i spotkanie towarzyskie. Odbył się pierwszy w historii wzajemny polsko-czeski meczw 5-osobowej piłce nożnej.
 
Drugiego dnia odbył się wspólny rajd po czesko-polskim pograniczu, Drogą Polsko-Czeskiej Przyjaźni na Śnieżkę. To dwudniowe spotkanie było zwieńczeniem dotychczasowej dziesięcioletniej działalności spółki Regional Development Agency oraz podziękowaniem za współpracę partnerom z grona administracji państwowej, samorządów oraz  sektora prywatnego oraz obecnym i dawnym pracownikom i współpracownikom oraz partnerom.

Ostatnim działaniem projektu jest wydanie raportu jubileuszowego za poprzednie 10 lat.
 

Rezultaty projektu:

Poprzez realizację projektu w pełni osiągnięto cel, jaki wytyczyła sobie spółka RDA. Pogłębiono współpracę pomiędzy poszczególnymi aktorami rozwoju regionów. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji dotyczących realizacji wspólnych polsko-czeskich projektów. Ponadto RDA przyczyniła się do wzmocnienia stosunków i struktur transgranicznych pomiędzy organizacjami i samorządami, wzmocniono także rozwój wspólnych przedsięwzięć transgranicznych.

Rozwój kontaktów  różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego ma pozytywny wpływ na rozwój, integrację i konkurencyjność polsko-czeskiego pogranicza. Realizacja całego projektu przyczyniła się do oceny wyraźnie pozytywnych efektów działalności agencji.

Dzięki RDA do regionu wpłynęły środki o łącznej wartości 1.803.774.000 CZK na wspólne projekty prorozwojowe, a ponadto obsługiwano łącznie 230 projektów o wartości ok. 47.480.000 CZK.
RDA pokazała w ten sposób, że jest prawdziwą platformą rozwoju regionów przygranicznych.


Roll-up do prezentacji "Wielofunkcyjny obiekt sportowy Sokolík Lično" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Wielofunkcyjny ośrodek sportu" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Ścieżki rowerowe na Górnej Łabie" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie przygranicznym" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Rozwój systemu ratownictwa straży pożarnej na pograniczu czesko-polskim" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Podziemne Karkonosze" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Centrum kulturalno-społeczne czesko-polskiego pogranicza" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Poprawa infrastruktury transportowej Božanov - Radków" do pobrania
Roll-up do prezentacji "Zakup sprzętu do turystycznej dostępności Gór Orlickich i Bystrzyckich zimą" do pobrania
Roll-up do prezentacji "VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych" do pobrania

Galeria zdjęć z obchodów 10. rocznicy RDA

Projekt RDA 01
Projekt RDA 02
Projekt RDA 03
Projekt RDA 04
Projekt RDA 05
Projekt RDA 06
Projekt RDA 07
Projekt RDA 08
Projekt RDA 09
Projekt RDA 10
Projekt RDA 11
Projekt RDA 12
Strony: 1 2 3 4 
2010  |   Regional Development Agency   |   Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   |   + 420 494 535 095   |   info@rda-rk.cz
Webdesign i system redakcyjny animato.pnganimato.cz